“KUDU GOES GREEN” โรงแรมเคป กูดู จัดกิจกรรมประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล ชิงทุนการศึกษา

0
667

โรงแรมเคป กูดู และคาเฟ่ แคนทารี เกาะยาวน้อย นำโดย ธีรวัลคุ์  เตชะอุบล ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการกลุ่ม โรงแรมในเครือ เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ จัดแคมเปญใหญ่เพื่อสังคม สองกิจกรรมต่อเนื่อง เริ่มจากเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้ที่พักอาศัยอยู่บนเกาะยาวน้อย ร่วมบำเพ็ญประโยชน์และอิ่มอร่อยไปกับกิจกรรม เก็บขยะแลกเครื่องดื่มฟรี จากนั้นขยะรีไซเคิลจากกิจกรรมดังกล่าวจะมีตัวแทนนักเรียนมาคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อจัดส่งต่อไปยังโรงเรียนทั้ง แห่งบนเกาะยาวน้อย ได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำจืดโรงเรียนบ้านท่าเขาโรงเรียนเกาะยาว, โรงเรียนบ้านริมทะเล และโรงเรียนเกาะยาววิทยา เพื่อให้เด็กๆ ชิงทุนการศึกษาจากการส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล นับเป็นกิจกรรม KUDU GOES GREEN ทั้ง 2กิจกรรมที่ประสบความสำเร็จและได้รับความร่วมมือจากทั้งหน่วยงานรัฐ และชุมชน เข้ามาร่วมสนับสนุนเป็นอย่างดี