วันศุกร์, กันยายน 29, 2023
หน้าแรกNewsมธ. จัดกิจกรรมยิ่งใหญ่ระดับนานาชาติ ในโอกาสวาระครบ 90 ปีแห่งการสถาปนา      

มธ. จัดกิจกรรมยิ่งใหญ่ระดับนานาชาติ ในโอกาสวาระครบ 90 ปีแห่งการสถาปนา      

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก้าวสู่ปีที่ 90 มุ่งสร้างผู้นำรุ่นใหม่และทลายกำแพงการเรียนรู้ของประชาชน นำศาสตร์ที่โดดเด่นมาจัดกิจกรรมพิเศษ ทั้งด้านวิชาการนานาชาติ นวัตกรรม การแสดงและศิลปะ อาทิ การประชุมระดับโลก , มหกรรมสุขภาพ , งานออกแบบแฟชั่นโชว์ , การแข่งเรือพายริมแม่น้ำเจ้าพระยา ฯลฯ ต่อเนื่องทุกเดือน จนถึงเดือนมิถุนายน 2567

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แถลงข่าว “90 ปี Thammasat Toward” เนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก้าวเข้าสู่ปีที่ 90 ว่า นับเป็นวาระสำคัญที่ตอกย้ำความสำเร็จของมหาวิทยาลัย ในฐานะผู้นำทางวิชาการ ผ่านประวัติศาสตร์ มาเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน และก้าวสู่การยอมรับระดับนานาชาติ โดดเด่นทุกด้านทั้งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แพทยศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี และศิลปกรรมศาสตร์ ฯลฯ มีงานวิจัย การบริการสังคมและประชาชน นักศึกษาไปแข่งขันในเวทีโลกประสบความสำเร็จกวาดรางวัลมากมาย 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีทั้งสิ้น 28 คณะ ครอบคลุม 300 หลักสูตร มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นผู้นำในทุกวงการ โดย รศ.ดร.พิภพ อุดร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า เรามีเจตนารมณ์เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน ทลายกำแพงการเรียนรู้สู่ “ตลาดวิชาในยุคดิจิทัล” ให้ทุกคนเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา โมเดลการศึกษาใหม่ ที่ประกอบด้วย D คือ Discover การค้นพบศักยภาพ M คือ Master ฝึกฝนตัวเองจนเชี่ยวชาญ I คือ Integrate คือ บูรณาการศาสตร์หลายด้านทำงานเป็นทีม และ I คือ Innovate ต่อยอดความรู้ใหม่ เพราะเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็ว อาชีพที่มีในปัจจุบันอีก 5 ปี ไม่มีแล้ว “ความรู้อายุสั้น แต่คนอายุยืน” สิ่งที่เราเคยเรียนมาไม่เพียงพอต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงมีพันธกิจให้ทุกคนกลับมาเติมเต็มความรู้ที่ต้องการได้เพิ่มขึ้นตลาดเวลา

ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครบรอบ 89 ปี กำลังมุ่งสู่ปีที่ 90 จะจัดกิจกรรมใหญ่ทุกเดือนไปจนถึงเดือนมิถุนายน 2567 ครอบคลุมทุกศาสตร์ทั้งเสวนาวิชาการ บริการประชาชน กีฬา ศิลปะวัฒนธรรม ฯลฯ

โดยวันที่ 30 มิถุนายน 2566 การแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ โดยสาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ณ อาคารอุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นผลงานออกแบบสิ่งทอและการออกแบบแฟชั่น จะมีทูตหลายประเทศเข้าร่วมงาน

นอกจากนั้น ยังเตรียมจัดการแข่งขันกีฬาพายเรือริมแม่น้ำเจ้าพระยาหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดให้ทุกมหาวิทยาลัยเข้าแข่งขัน โครงการช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชน และ มหกรรมสุขภาพเพื่อประชาชน เป็นต้น

รศ.นพ.ดิลก ภิยโยทัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ในส่วนของคณะแพทยศาสตร์ มุ่งนำความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีมาให้บริการประชาชน สืบสานจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ ซึ่งประสบความสำเร็จมาแล้วในช่วงโควิด-19 และในโอกาสครบ 90 ปี มีการจัดกิจกรรม “มหกรรมสุขภาพ” ในวันที่ 13-15 ธันวาคม 2566 โดยเป็นความร่วมมือของคณะด้านสุขศาสตร์ และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ให้บริการสุขภาพ ดูแลแนะนำ และบริการประชาชนทั่วประเทศ

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments