วันจันทร์, มกราคม 24, 2022
หน้าแรก News กระทรวงยุติธรรม จัดงานครบรอบสถาปนาฯ ๑๓๐ ปี เดินหน้าพร้อมแก้ปัญหาให้ประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรม ด้วยแนวทางยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้แก่ประชาชน

กระทรวงยุติธรรม จัดงานครบรอบสถาปนาฯ ๑๓๐ ปี เดินหน้าพร้อมแก้ปัญหาให้ประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรม ด้วยแนวทางยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้แก่ประชาชน

0
กระทรวงยุติธรรม จัดงานครบรอบสถาปนาฯ ๑๓๐ ปี เดินหน้าพร้อมแก้ปัญหาให้ประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรม ด้วยแนวทางยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้แก่ประชาชน

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องสนฉัตร ๑-๓ ชั้น ๓ อาคารกระทรวงยุติธรรม เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม นายธนวัชร นิติกาญจนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฐ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ร่วมถวายจตุปัจจัยไทยธรรม แต่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป

D6pD2N.jpg D6pAyV.jpg D6psTQ.jpg

จากนั้นเวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐-๐๙ (ห้อง Auditorium) ชั้น ๑๐ อาคารกระทรวงยุติธรรม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม  “งานสถาปนากระทรวงยุติธรรมครบรอบ ๑๓๐ ปีและ Open House การเดินทาง ขับเคลื่อนงานยุติธรรม เพื่อสร้างสุขให้ประชาชน” โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมงานฯ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณในประเภทต่าง ๆ ประกอบด้วย

๑. มอบเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธารงประจำปี ๒๕๖๔ แก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์หรือผู้ให้การสนับสนุนกิจการหรือราชการของกระทรวงยุติธรรมจำนวน ๘๘ คน
๒. มอบรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ ของกระทรวงยุติธรรมจำนวน ๑๙ คน
๓. มอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของกระทรวงยุติธรรม ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๖ คน
๔. มอบประกาศนียบัตรและเหรียญอาสาสมัครยุติธรรมจำนวน ๕๐ คน

D6pI78.jpg D6pyHz.jpg D6pMgR.jpg

จากนั้นในเวลา ๑๑.๐๐ น. ห้องประชุม ๑๐-๐๑ ชั้น ๑๐ อาคารกระทรวงยุติธรรม เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมรับฟังผลงานสำคัญของกระทรวงยุติธรรม โดยมีผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วม จากนั้นได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ “การเดินหน้าขับเคลื่อนงานยุติธรรม เพื่อสร้างสุขให้ประชาชน” พร้อมทั้งปลูกต้นสนฉัตร ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำกระทรวงยุติธรรม ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม

ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า นับ แต่มีการก่อตั้งกระทรวงยุติธรรมขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานในการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านนโยบายด้านต่างๆ ที่มุ่งสร้างความเป็นธรรมให้ประชาชนอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว เน้นการทำงานแบบเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจากส่วนกลางไปสู่ภูมิภาค และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในจังหวัด นับเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้น<span;>ในสังคมไทยปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ในโอกาสครบรอบการสถาปนา ๑๓๐ ปี กระทรวงยุติธรรมภายใต้การนำของผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จึงมุ่งเน้นสร้างความยุติธรรมเชิงรุก ช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมและรวดเร็ว โดยไม่ต้องให้ประชาชนร้องขอ

ผมจึงขอใช้โอกาสนี้ขอขอบคุณข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมทุกคนที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น วิริยะ อุตสาหะ และนึกถึงประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญ รวมทั้งแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในปีที่ ๑๓๐ ของกระทรวงยุติธรรมจากนี้ต่อไป จะเป็นมิติใหม่ในการขับเคลื่อนงานยุติธรรมในรูปแบบการทำงานเชิงรุก เพื่อแสดงพลังของพวกเราขาวกระทรวงยุติธรรมให้ประชาชนรับรู้ว่า เราพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างและแก้ปัญหาให้ทุกคนได้เข้าถึงความเป็นธรรม ด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียม สร้างรอยยิ้มและนำความสุขให้เกิดขึ้นกับประชาชนในทุกพื้นที่ ทุกระดับ ภายใต้นโยบาย “ยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน”

D6p2lS.jpg D6pCvn.jpg D6p6Bg.jpg

นอกจากนี้ กระทรวงยุติธรรมได้เชิญชวนหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมบริจาคทรัพย์เข้ากองทุนยุติธรรม เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี การขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และการให้ความรู้ทางกฎหมายให้กับประชาชน พร้อมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการ “การเดินหน้าขับเคลื่อนงานยุติธรรม เพื่อสร้างสุขให้ประชาชน” ประกอบด้วย ประวัติศาสตร์การก่อตั้งกระทรวงยุติธรรม เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของการก่อตั้งกระทรวงยุติธรรมผลงานเชิงรุกหรือผลงานเด่น ทิศทางการเดินหน้าขับเคลื่อนงานยุติธรรมเพื่อสร้างสุขให้ประชาชน และนวัตกรรมการให้บริการประชาชน (e-Service) ของกระทรวงยุติธรรม