วันอังคาร, ตุลาคม 3, 2023
หน้าแรกPr.“ALTV ประกวดบทอาเศียรวาท” กว่า 200 งานประพันธ์จากฝีมือเยาวชนรุ่นใหม่ สู่การสืบทอดวรรณกรรมและเอกลักษณ์ภาษาไทยอันสวยงามและน่าภูมิใจ

“ALTV ประกวดบทอาเศียรวาท” กว่า 200 งานประพันธ์จากฝีมือเยาวชนรุ่นใหม่ สู่การสืบทอดวรรณกรรมและเอกลักษณ์ภาษาไทยอันสวยงามและน่าภูมิใจ

หลังจาก ALTV  ได้เปิดพื้นที่สร้างสรรค์และเปิดโอกาสให้น้อง ๆ เยาวชนคนรุ่นใหม่และผู้ที่สนใจได้แสดงความสามารถและศักยภาพในการแต่งบทอาเศียรวาทกับโครงการ “ALTV ประกวดบทอาเศียรวาท” ที่ผ่านมา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจถึงคุณค่าในการสืบทอดเอกลักษณ์ของภาษาไทย และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันหลักของชาติ

โดยกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาไทยทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ พลตรีหญิง อุษณีย์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันสุนทรภู่ คุณอำไพพรรณ น้อยหนูจัตุรัส รองผู้อำนวยการสถาบันสุนทรภู่ คุณพินิจ นิลรัตน์ คอลัมนิสต์ด้านวรรณกรรมและที่ปรึกษาสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ร่วมกับไทยพีบีเอส นำโดย คุณคริษ อรรคราช รักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างสรรค์เนื้อหา และ คุณปภาภรณ์ เฉลิมวนิชย์ ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์สื่อสารการตลาด ร่วมเป็นสักขีพยานในการคัดเลือกผลงานของเยาวชนที่ส่งผลงานการแต่งบทอาเศียรวาทเข้ามาประกวดเป็นจำนวนกว่า 200 ผลงาน

โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 3 อันดับ ได้แก่

  • รางวัลชนะเลิศ : พรนภา แสงอนันต์

พระหัตถ์กำด้ามเคียวเกี่ยวรวงข้าว                      พระบาทก้าวย่างไกลภูไพรสณฑ์

พระโอษฐ์ตรัสปลอบปลุกไทยทุกคน                    พระเนตรยลแลถวิลถิ่นใกล้ไกล

พรหมจากฟ้าพระจากสรวงห่วงทวยราษฎร์           พ่อแห่งชาติปราชญ์แห่งชนดลสุขให้

โชคคนยากขวัญคนจนบุญคนไทย                       ถิ่นยิ่งใหญ่ไทยยืนยงทรงพระเจริญ

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : อรรถพล โสตะพราหมณ์

เฉลิมพระเกียรติจักรีขัตติยะ                             สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าเหนือเศียร

ทศพิธราชธรรมบำเพ็ญเพียร                            มุ่งประโยชน์สุขเสถียรสถิตไทย

น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ                         เย็นร่มบุญสิริสวัสดิ์รัชสมัย

อาเศียรวาทบาทบงสุ์พระทรงชัย                       จำเริญในจตุรพิธพรเทอญ

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : ณัฐกุล บุญโย

งามพระกรณียกิจเกื้อ                                    กูลอนันต์

งามพิพิธทศธรรม์                                         ถ่องถ้วน

งามพระจริยวัตรอัน                                      เอมอิ่ม

งามพระปณิธานล้วน                                     เลิศล้ำนโยบาย

ถวายพระพรกษัตริย์เจ้า                                 จอมไทย

เพ็ญพระเกียรติคุณไกล                                  เกริกก้อง

ดลพิพัฒน์สวัสดิ์ชัย                                       ชื่นสิริ

เฉลิมพระชนมสุขซ้อง                                    สฤษดิ์ถ้วนเสมอเทอญ

และผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชยอีก 7 รางวัล ได้แก่

  • นายเมธาวี ก้านแก้ว
  • น.ส. พิชญานันท์ เกตุเตียน
  • นายกฤษกร สิงห์ฉลาด
  • นายเตชณัฐ พยุหะ
  • นายธณภัทร เหล่าสุวรรณ์
  • นายธรรมรัตน์ หรั่งเจริญ
  • น.ส. กฤตพร รักบ้านเกิด

นอกจากทุนการศึกษา เกียรติบัตร ของที่ระลึก ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จะได้รับการเผยแพร่ผลงานการแต่งบทอาเศียรวาทในช่องทางต่าง ๆ ของไทยพีบีเอส และ ALTV เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ที่ได้รับรางวัล และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน สามารถติดตามกิจกรรมดี ๆ ในครั้งต่อไปได้ทาง ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก หรือทุกช่องทางออนไลน์ทาง Website : www.ALTV.tv, Facebook : ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก, YouTube : ALTV4 และ LINE @ALTV4

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments