วันพุธ, กุมภาพันธ์ 21, 2024
หน้าแรกNewsก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 เดอะ ไทยแลนด์เดอร์ส จัดงานมอบรางวัล Top Business Organization 2023 แก่ 19 องค์กรชั้นนำในไทย

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 เดอะ ไทยแลนด์เดอร์ส จัดงานมอบรางวัล Top Business Organization 2023 แก่ 19 องค์กรชั้นนำในไทย

ในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 เดอะ ไทยแลนด์เดอร์ส  สื่อสองภาษาชั้นนำของไทย จัดงานมอบรางวัล The Thailanders Top Business Organization 2023 แก่ 19 องค์กรชั้นนำในไทย เพื่อเผยแพร่ความสำเร็จขององค์กรธุรกิจภาคเอกชนสู่สาธารณะ ที่เป็นส่วนหนึ่งในการนำพาประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ โดยมี นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นประธานมอบรางวัล ที่โรงแรมไฮแอท เอราวัณ

นางอมรสิริ บุญญสิทธิ์ บรรณาธิการบริหารสื่อ เดอะ ไทยแลนด์เดอร์ส สื่อสองภาษาชั้นนำของประเทศไทย ที่นำเสนอแนวคิดเรื่องราวที่มีคุณค่าในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมทั้งเรื่องราวที่มีความทันสมัยของคนไทยและชาวต่างชาติในประเทศไทย กล่าวว่า “จากการศึกษา วิจัย และสำรวจความคิดเห็นจากผู้อ่าน จำนวน 1,000 คน จึงได้องค์กรที่เป็นที่ประจักษ์ในด้านผลงาน ชื่อเสียงในสังคม รวมถึงความสำเร็จทางธุรกิจในแขนงต่าง ๆ รวม 19 องค์กรภาคเอกชน ที่มีส่วนผลักดันประเทศไทยก้าวสู่ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ทั้ง 17 ประการของสหประชาชาติ ที่จะสะท้อนเสาหลักของความยั่งยืน (Three Pillars of Sustainability) อันประกอบด้วย มิติด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม”

ตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา เดอะไทยแลนด์เดอร์ส ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพขององค์กรเอกชนชั้นนำ ซึ่งมีความสำคัญในการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจองค์รวมของประเทศ เพื่อเป็นการยกย่อง สนับสนุน และเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์ จึงได้จัดงานเพื่อมอบรางวัลอันทรงเกียรติ The Thailanders Top Business Organization นับตั้งแต่ปี 2019 และได้รับความสำเร็จในการต่อยอดทางุธุรกิจและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้เป็นการจัดงานเป็นปีที่ 4 เพื่อทำงานเคียงข้างองค์กรธุรกิจชั้นนำในประเทศไทยและในระดับสากลสืบไป

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments