วันอาทิตย์, เมษายน 14, 2024
หน้าแรก News แถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญ “i Like” เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในคุณค่าของสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย

แถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญ “i Like” เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในคุณค่าของสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย

0

สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม หรือ Api (The Institute of Agricultural Product Innovation) กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนผู้ประกอบการสินค้านวัตกรรม ได้จัดกิจกรรม สร้างความตระหนักรู้ ในคุณค่าสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย โดยได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญ “i Like” ในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 ณ Central Court ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยคุณชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการเปิดงานในครั้งนี้

แคมเปญ “i Like” เป็นแคมเปญที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในคุณค่าของสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย ทั้งในด้านคุณประโยชน์ ความหลากหลาย คุณภาพ มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ตลอดจนเพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้าเกษตรนวัตกรรมนำไทยให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคในวงกว้าง ซึ่งแคมเปญ “i Like” เป็นกิจกรมรณรงค์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียเนื่องจากเป็นช่องทางที่ผู้บริโภคยุคใหม่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ทั้งนี้เพื่องให้ข้อมูลเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วและเกิดความตระหนักรู้ในคุณค่า คุณประโยชน์ของสินค้าเกษตรนวัตกรรม อันจะเป็นการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล โดยช่วง 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาแคมเปญ “i Like” ได้จัดทำคลิปวีดีโอ “สิ่งดๆกำลังจะเกิด” เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย พร้อมทั้งจัดกิจกรรมร่วมสนุกในสถานที่ชุมชนที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค เช่นย่านการค้าต่างๆ เป็นต้นอีกทั้งยังได้จัดทำ Scoop บทสัมภาษณ์ / Motion Infographic / และยังได้จัดทำบัญชีรายชื่อสินค้าเกษตรนวัตกรรมทั้งแบบรูปเล่มและ QR – Code เพื่อความสะดวกในการนำข้อมูล

ในงานแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญ “i Like” ครั้งนี้เป็นงานที่รวบรวมสินค้าเกษตรนวัตกรรม พร้อมทั้งผู้ประกอบการ ร่วมนำผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงไว้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เห็นถึงสินค้าดังกล่าว อีกทั้งกิจกรรมบนเวทีในงาน ยังได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในสินค้าเกษตรนวัตกรรมหลายๆแบรนด์ ที่ประสบความสำเร็จจากการทำธุรกิจนี้ ไม่ว่าจะเป็น คุณวัชรพล บุญหลาย เจ้าของแบรนด์เมดิฟู้ดส์ ดร. เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการบริษัท อำพล ฟู้ดส์ จำกัด และคุณ ชนกวนันท์ รักอาชีพ ขึ้นร่วมเสวนาให้ความรู้บนเวที และยังได้พบกับวิทยากร แขกรับเชิญ อีกหลายท่านที่จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การทำธุรกิจสินค้าเกษตรนวัตกรรมแก่ทุกท่านที่ร้วมงาน

และหลังจากจบแคมเปญนี้แล้ว ทางสถาบันส่งเสริมสินค้านวัตกรรม กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จะได้มีการจัด Campaign ที่ 2 : Develop #สู่การพัฒนา ในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2561 หลังจากนั้น ในช่วงมิถุนายน จะมีการจัด Campaign ที่ 3 : สร้างสรรค์คุณค่าใหม่ ซึ่งในแคมเปญต่อไปจะมีกิจกรรมมากมายเพื่อประชาสัมพันธ์และให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าเกษตรนวัตกรรมมากขึ้น

การเปิดตัวแคมเปญ ‘i Like” ในครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นให้คนไทยรู้จัดและหันมาสนใจสินค้าเกษตรนวัตกรรมมากขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดความต้องการในการบริโภคสินค้าเกษตรเหล่านี้มากขึ้นด้วย และในส่วนของผู้ประกอบการก็จะได้เห็นโอกาสในการนวัตกรรมมาต่อยอดผบผลิตทางการเกษตร ซึ่งทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value – based Economy) ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ FACEBOOK : สิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้น LINE@:iLIKE