วันจันทร์, มีนาคม 4, 2024
หน้าแรกNewsฉลอง 20 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.หอการค้าไทย และ 10 ปี ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จัดเสวนา “ก้าวทัน...โลจิสติกส์ผลักดันสมุนไพรไทย ไปสู่ตลาดโลก”...

ฉลอง 20 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.หอการค้าไทย และ 10 ปี ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จัดเสวนา “ก้าวทัน…โลจิสติกส์ผลักดันสมุนไพรไทย ไปสู่ตลาดโลก” พร้อมจัดการแข่งขัน “THPD x UTCC New Biz & Innovation Idea Hackathon”

ฉลอง 20 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.หอการค้าไทย (UTCC) และ 10 ปี ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จัดเสวนา “ก้าวทัน…โลจิสติกส์ผลักดันสมุนไพรไทย ไปสู่ตลาดโลก” พร้อมจัดการแข่งขัน “THPD x UTCC New Biz & Innovation Idea Hackathon” ค้นหาสุดยอดไอเดียต่อยอดธุรกิจโลจิสติกส์

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำด้านธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรมบริการในอาเซียน (A Leading University in Trade & Services in ASEAN) โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด (THPD) ผู้ให้บริการขนส่งและกระจายสินค้าแบบครบวงจร ร่วมกันจัดเสวนาในหัวข้อ “ก้าวทัน … โลจิสติกส์ผลักดันสมุนไพรไทย ไปสู่ตลาดโลก” ในโอกาสที่ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวขั่น จำกัด ครบรอบ 10 ปี และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ฉลอง 20 ปี สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์  พร้อมกันนี้ยังได้จัดการแข่งขัน THPD x UTCC New Biz & Innovation Idea Hackathon เพื่อค้นหาไอเดียต่อยอดธุรกิจโลจิสติกส์ในด้านการให้บริการด้านโลจิสติกส์ ขนส่งและการกระจายสินค้าแบบครบวงจรตามนโยบาย Digital Economy

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า  “สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เราสร้างบุคลากรด้านโลจิสติกส์ออกสู่ตลาดแรงงานแล้วกว่า 2,000 คน ซึ่งเราเน้นทักษะในการออกแบบและวางแผน บริหารจัดการกระบวนการโลจิสติกส์ โดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อน  ซึ่งเรามั่นใจว่าเป็นหนึ่งในสายงานด้านโลจิสติกส์ที่มีความต้องการสูงของตลาดแรงงานและมีเงินเดือนสูง โดยสามารถประกอบอาชีพที่หลากหลายทั้งการเป็นเจ้าของกิจการด้านโลจิสติกส์ วิศวกรจัดซื้อและคลังสินค้า วิศวกรขนถ่ายวัสดุ วิศวกรวิเคราะห์ระบบ วิศวกรพัฒนาระบบธุรกิจ วิศวกรบริหารจัดการวัสดุคงคลัง วิศวกรวางแผนและควบคุมการผลิต ด้วยหลักสูตรที่เราให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์กับผู้ที่มีอาชีพด้านนี้โดยตรงจะส่งผลให้นักศึกษาได้นำระบบโลจิสติกส์ของไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น โดยการนำเทคโนโลยี  นวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ มาใช้บริหารจัดการคลังพัสดุ ลดค่าใช้จ่ายด้านขนส่งให้เหมาะสมกับสถานการณ์ธุรกิจ ซึ่ง THPD ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์แก่ธุรกิจไทยมาตลอด 10 ปี โดยไม่หยุดที่จะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์มาให้บริการแก่ลูกค้าเช่นเดียวกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ของเราก็ฉลองครบรอบ 20 ปี ที่ได้เปิดการเรียนการสอนด้านโลจิสติกส์ ซึ่งมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่เปิดสอนสาขาด้านโลจิสติกส์ เพื่อสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพเพื่อเข้าสู่โลกธุรกิจและพร้อมจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ระดับโลกที่เชื่อมโยงถึงกันมากขึ้น”

ดร.พีระ อุดมกิจสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด กล่าวว่า “เมื่อไม่นานมานี้ ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นเราได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมพรีเมียร์ สมาร์ท ฟาร์ม (Premier Smart Farm) และวิสาหกิจชุมชนไทยเฮิร์บเซ็นเตอร์ โดยการนำของ ดร.มณิสรา บารมีชัย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ดร.ภคพงศ์ อมรกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  มีคุณธวัช จรุงพิรวงศ์ ประธานวิสาหกิจชุมชนฯ ให้ความรู้การผลิตกัญชาทางการแพทย์และการผลิตสมุนไพร “ผลไพร” ได้แก่ ยาน้ำมันนวดผลไพร ยาดมสมุนไพรผลไพรและยาหม่องผลไพร ซึ่งเป็นการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ได้ดำเนินการปลูกกัญชาทางการแพทย์ตามมาตรฐานระดับสากลจากสถาบัน SGS ประเทศโคลอมเบียและเป็นฟาร์มปลูกกัญชาทางการแพทย์แห่งแรกในทวีปเอเชียที่ผ่านการรับรองมาตรฐานดังกล่าวด้วย ผ่านการรับรองมาตรฐานการปลูกและเก็บเกี่ยวที่ดีเพื่อนำไปสู่การบูรณาการความร่วมมือด้านโลจิสติกส์และด้านวิชาการเพื่อผลักดันและยกระดับสมุนไพรไทยสู่ตลาดการค้าโลก นอกจากจะมุ่งมั่นผลิตกัญชาทางการแพทย์แล้ว ยังมีความพยายามที่จะยกระดับการผลิตกัญชาทางการแพทย์ ตลอดจนผลิตภัณฑ์สมุนไพรผลไพร เพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ  ทั้งนี้เพื่อสร้างโอกาสเติบโตทางธุรกิจ เรามีเป้าหมายที่ต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีการผลิตกัญชาทางการแพทย์ที่มีองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่ทันสมัย เชื่อว่าจะมีบทบาทสำคัญต่อการผลักดันการผลิตกัญชาทางการแพทย์ทั้งในไทยและในระดับเอเชีย ซึ่งรวมทั้งสมุนไพรอื่นๆ บริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จะได้ร่วมมือด้านโลจิสติกส์และด้านวิชาการเพื่อผลักดันและยกระดับสมุนไพรไทยสู่ตลาดการค้าโลกต่อไปในอนาคตให้สมกับที่เราเป็นผู้นำด้านการขนส่ง ‘ส่งยาก ส่งเย็น ส่งใหญ่ ส่งเยอะ’ ”

ทั้งนี้การแข่งขันไอเดียต่อยอดธุรกิจโลจิสติกส์ “THPD x UTCC New Biz & Innovation Idea Hackathon” จากผู้สมัครนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาระดับปวส. นักศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เพื่อชิงรางวัลและทุนการศึกษามูลค่ารวม 100,000 บาท และทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นั้น ทีมที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ได้แก่…

ลำดับที่ 1. ทีม Digiquay จากโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
ลำดับที่ 2. ทีม PNS จากสถาบันการบินพลเรือน
ลำดับที่ 3. ทีม นวัฒตัวน้อย  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนได้ทัศนศึกษา ณ ศูนย์กระจายสินค้า บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด อัพเดทเทรนด์แห่งอนาคตของระบบโลจิสติกส์จากกูรูผู้รู้ตัวจริงในระบบอุตสาหกรรม ตลอดจนได้เรียนรู้การทำงานจริงจากทีม Mentor ของไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments