asd
วันอังคาร, กรกฎาคม 16, 2024
หน้าแรกNewsTHAICID จัดงาน สัปดาห์เครือข่าย THAICID-NWIKS 2023 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างบูรณาการ

THAICID จัดงาน สัปดาห์เครือข่าย THAICID-NWIKS 2023 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างบูรณาการ

คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย หรือ THAICID จัดแถลงข่าว การจัดงานสัปดาห์เครือข่าย THAICID-NWIKS 2023 เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างบูรณาการ ประจำปี 2566 พร้อมจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเทคโนโลยี นวัตกรรมและองค์ความรู้ จากเครือข่ายกว่า 25 หน่วยงาน ตลอดทั้ง 5 วัน

ดร.วัชระ เสือดี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) ในฐานะรองประธานคณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย (THAICID) เปิดเผยว่า คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย (THAICID) ร่วมกับ กรมชลประทาน สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ เครือข่ายสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการและเอกชน กำหนดจัดงานสัปดาห์เครือข่าย THAICID-NWIKS 2023 (The THAICID Network Week for Integrated Knowledge Sharing 2023) เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างบูรณาการ ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 3 – 7 กรกฎาคม 2566 ณ สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

การจัดประชุมวิชาการในรูปแบบสัปดาห์เครือข่าย THAICID-NWIKS 2023 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิชาการ ด้านการชลประทานและการระบายน้ำ รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างบูรณาการ ระหว่างสมาชิกเครือข่าย นำเสนอภายใต้หัวข้อหลัก คือ “การขับเคลื่อนงานชลประทานและการระบายน้ำแบบ SMART สนับสนุนกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อความยั่งยืน (BCG Model) และเป้าหมายการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (SMART Irrigation and Drainage Management complying with Thailand BCG and Carbon Neutrality)”

โดยสาระสำคัญของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างบูรณาการตลอดทั้ง 5 วัน ประกอบด้วย

1.การประชุมวิชาการ 16th THAICID National Symposium 2023 จัดโดย คณะทำงานด้านวิชาการ THAICID ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 จะได้พบกับนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศนำเสนอบทความคุณภาพรวมกว่า 30 บทความ

2. การเสวนาวิชาการหัวข้อ “การขับเคลื่อนงานชลประทานผ่านกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน (BCG Model)” จัดโดย สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 จะได้พบกับผู้ขับเคลื่อน BCG ภาคเกษตรและการนำไปปฏิบัติได้จริง

3. การเสวนาหัวข้อ “อนาคตชาวนากับการทำนาแบบใช้น้ำน้อย Chapter 4” จัดโดย คณะอนุกรรมการด้านน้ำและระบบนิเวศในนาข้าว (INWEPF-Thailand) ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 จะได้พบกับการปลูกข้าวแบบรักษ์โลกและช่วยเก็บกักคาร์บอนลดโลกร้อนที่ปฏิบัติได้จริง

4. การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ดงตาล Software Days” จัดโดย สถาบันพัฒนาการชลประทาน ร่วมกับ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา และสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน ในวันที่

6 – 7 กรกฎาคม 2566 จะได้ลองลงมือเล่น Software ใหม่ ๆ และชมการสาธิตเทคโนโลยี IoT ที่น่าสนใจจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง

5. จัดแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับเทคโนโลยี นวัตกรรมและองค์ความรู้ โดยเป็นผลงานจากกรมชลประทาน เครือข่ายสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการและเอกชนที่สนับสนุนกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน (BCG Model) และเป้าหมายการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน รวมทั้งการสาธิตการใช้เครื่องมือและสิ่งประดิษฐ์กลางแจ้ง เช่น โดรนเพื่อการสำรวจภูมิประเทศ Bathymetry Survey และวัดอัตราการไหล โดย RiverRay ADCP อุปกรณ์ตรวจวัดและควบคุมจากระยะไกล อุปกรณ์ IoT จาก 25 หน่วยงาน ระหว่างวันที่ 3 – 7 กรกฎาคม 2566

“ทั้งนี้ สัปดาห์เครือข่าย THAICID-NWIKS 2023 จึงเป็นการเปิดพื้นที่รวมเครือข่ายคลังสมองด้านการชลประทานและการระบายน้ำตั้งแต่ระดับนโยบายสู่ระดับปฏิบัติบนพื้นฐานของหลักวิชาการโดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม เป็นกลไกแก้โจทย์ท้าทายของประเทศให้ไปสู่เป้าหมายการขับเคลื่อนงานชลประทานและการระบายน้ำแบบ SMART สนับสนุนกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน (BCG Model) และเป้าหมายการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนได้” รองประธานคณะกรรมการ THAICID กล่าวในที่สุด

จึงขอเชิญชวน องค์กรเครือข่าย สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ และเอกชน ตลอดจนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมภายในงาน ได้ที่สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หรือรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ thaicid.rid.go.th/2023 ในระหว่างวันที่ 3 – 7 กรกฎาคม 2566

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments