test
วันอาทิตย์, กรกฎาคม 14, 2024
หน้าแรกNews7 โรงงานน้ำตาล กลุ่มมิตรผล คว้าใบรับรอง IPHA ตอกย้ำมาตรฐานการผลิตปลอดภัย ห่างไกล COVID-19

7 โรงงานน้ำตาล กลุ่มมิตรผล คว้าใบรับรอง IPHA ตอกย้ำมาตรฐานการผลิตปลอดภัย ห่างไกล COVID-19

กรุงเทพฯ 31 พฤษภาคม 2564 – กลุ่มมิตรผล ผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ในประเทศไทย ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัย IPHA : Industrial and Production Hygiene Administration จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอุตสาหกรรม ครบทั้ง 7 โรงงานน้ำตาลในประเทศไทย ตอกย้ำมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยในกระบวนการผลิตสินค้า
นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจน้ำตาลประเทศไทย พลังงาน และธุรกิจใหม่ กลุ่มมิตรผล กล่าวว่า “กลุ่มมิตรผล เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับมาตรฐานการผลิตและคุณภาพของสินค้า รวมถึงความปลอดภัยของลูกค้า คู่ค้า ผู้บริโภค ชุมชน และพนักงานในองค์กร
ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เรามีมาตรการที่เข้มงวดเพื่อยกระดับความปลอดภัยสูงสุด เพื่อควบคุมและป้องกันการปนเปื้อน ทั้งในสถานประกอบการ กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคู่ค้าและผู้บริโภคว่าจะได้รับสินค้าที่มีมาตรฐานและปลอดภัยจากโควิด-19 ทำให้เราได้รับการรับรองมาตรฐาน IPHA

ครบทั้ง 7 โรงงานน้ำตาล อีกทั้งเรายังได้จัดเตรียมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้การดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อคู่ค้า ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน”
โดยกลุ่มมิตรผลมีมาตรการในการจัดการที่สอดคล้องกับมาตรฐาน IPHA 3 หมวด ดังนี้
การบริหารจัดการสุขอนามัยในสถานประกอบการ – มีมาตรการควบคุมและป้องกันในการจัดสถานประกอบการออกเป็นส่วน ๆ เพื่อลดความแออัด และทำความสะอาดอุปกรณ์การใช้งานให้สะอาดอยู่เสมอ
การบริหารจัดการสุขอนามัยในกระบวนการและอาคารผลิต – กระบวนการผลิตน้ำตาลและน้ำเชื่อมของกลุ่มมิตรผลเป็นระบบปิดที่ใช้เครื่องจักรอัตโนมัติตลอดทั้งกระบวนการ ภายใต้อุณหภูมิความร้อนสูง 65-100°C และในกระบวนการผลิตน้ำเชื่อมยังมีระบบฆ่าเชื้อแบบ UV Light System นอกจากนี้ กระบวนการผลิตและบรรจุสินค้ายังได้รับการรับรองมาตรฐานสากล GMP&HACCP และ FSSC 22000 จึงมั่นใจได้ว่ามีความสะอาด ปราศจากการปนเปื้อน

ตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิต และมีการควบคุม ตรวจสอบการขนส่ง เคลื่อนย้าย การจัดเก็บอย่าง
ถูกสุขลักษณะ ด้วยการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อตามระยะความถี่ที่เหมาะสม
การบริหารจัดการสุขอนามัยของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด – มีการควบคุมมาตรฐานการทำงานของพนักงานอย่างเคร่งครัด ได้แก่ การตรวจคัดกรองสุขภาพ การสวมชุดยูนิฟอร์มที่กำหนด พ่นมือด้วยสเปรย์แอลกอฮล์ ในระหว่างปฏิบัติงานต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
และเว้นระยะห่างในการปฏิบัติงานในแต่ละจุด 1.5 เมตร รวมถึงมีการคัดกรองความเสี่ยงบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อ ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าพื้นที่ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ที่จัดเตรียมไว้ให้ และอยู่ในพื้นที่ที่กำหนด

นอกจากนี้ ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยที่ปัจจุบันยังคงมีความรุนแรง กลุ่มมิตรผลได้ร่วมกับบมจ.บ้านปู จัดตั้งกองทุน ‘มิตรผล-บ้านปู รวมใจ ช่วยไทย สู้ภัย
COVID-19’ ตั้งแต่เมื่อเดือนมี.ค. ปีที่ผ่านมา เพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชน สนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์และพยาบาล รวมถึงบุคลากรทัพหน้าที่กำลังปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเข้มแข็งและเสียสละ
เพื่อคนไทยทุกคน ซึ่งปัจจุบันได้ใช้งบประมาณไปแล้วกว่า 270 ล้านบาท โดยกระจายกำลังกันไปช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับจังหวัดและท้องถิ่น รวมถึงชุมชนและเกษตรกรชาวไร่ที่เราดูแลอยู่ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 215 หน่วยงาน ครอบคลุม 35 จังหวัด เพื่อเป็นหนึ่งในกำลังใจที่จะช่วยให้
คนไทยก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปได้อย่างเร็วที่สุด

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments