วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
หน้าแรกNewsก.ศึกษาธิการ มอบรางวัลองค์กรทำคุณประโยชน์ แก่ ซีพี–เมจิ หนุนเด็กไทยเข้าถึงนวัตกรรม-สุขภาพที่ดี

ก.ศึกษาธิการ มอบรางวัลองค์กรทำคุณประโยชน์ แก่ ซีพี–เมจิ หนุนเด็กไทยเข้าถึงนวัตกรรม-สุขภาพที่ดี

บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด สนับสนุนการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด รับมอบประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกเสมาคุณูปการ ในฐานะองค์กรทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2567 จากพลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเชิดชูเกียรติองค์กรที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา โดยมี นางสาวชาลินี พูนลาภมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และความยั่งยืน ซีพี-เมจิ รับมอบ

นางสาวชาลินี พูนลาภมงคล กล่าวว่า ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินโครงการ ซีพี-เมจิ นวัตกรรม-การศึกษา-อนาคต (Innovative Education) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และเพิ่มศักยภาพครูผู้สอน สู่การเป็นโค้ชการศึกษา รวมถึงสร้างนวัตกรรมการการสอนในรูปแบบ Active Learning ผ่านกิจกรรมหลากหลาย อาทิ จัดสร้างศูนย์เรียนรู้หุ่นยนต์และเขียนโปรแกรม (Robotics and Coding) รวมถึงโครงการ Fit to The Height เสริมโภชนาการด้วยนมเมจิคุณภาพสูง ควบคู่กับการออกกำลังกาย ให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดี สมส่วนตามวัย เชื่อว่าทั้ง 2 โครงการดังกล่าวจะสร้างบุคลากรของชาติให้เป็นคนเก่ง คนดีร่วมพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

ซีพี-เมจิ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจบนเจตนารมณ์ในการเพิ่มคุณค่าชีวิต สร้างความยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้แก่ทุกภาคส่วนตลอดห่วงโซ่คุณค่า ด้านสังคม บริษัทฯ ร่วมพัฒนาองค์ความรู้แก่เยาวชนรุ่นใหม่โดยจับมือกับ 12 โรงเรียนต้นแบบในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงาน ซีพี-เมจิ สนับสนุนเยาวชนและครูที่มีศักยภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนมากกว่า 120 ผลงาน

ขณะเดียวกัน ซีพี-เมจิยังเสริมสร้างสมรรถนะด้านร่างกายให้มีความพร้อมในการเรียน ด้วยโครงการ Fit to The Height สนับสนุนนมสดพาสเจอร์ไรส์ นมเปรี้ยว และโยเกิร์ตพร้อมดื่มแก่เด็กนักเรียนเป็นประจำตลอดปีการศึกษา พร้อมทั้งเก็บข้อมูลกิจกรรมการออกกำลังกายและบันทึกการเจริญเติบโต เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้รับประทานอาหารที่มีโภชนาการที่ดี สุขภาพแข็งแรง ./

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments