test
วันจันทร์, มิถุนายน 24, 2024
หน้าแรกNewsนวัตกรรมกำจัดขยะ ด้วยแนวคิด Zero Waste สอดรับ BCG Model โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วย เครื่องกำจัดขยะ CiviO

นวัตกรรมกำจัดขยะ ด้วยแนวคิด Zero Waste สอดรับ BCG Model โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วย เครื่องกำจัดขยะ CiviO

จุดเริ่มต้นของ เครื่องย่อยสลายเศษอาหาร CiviO มาจากทางครอบครัวของคุณอู นาราภัทร สุขวุฒิยา เป็นชาวสวน จังหวัดนครสวรรค์ โดยปกติทางครอบครัวคุณอูใช้ปุ๋ยเคมี ในการทำสวนเพราะถูกปลูกฝังความคิดเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยเคมีมาเป็นเวลานาน เวลาผ่านไปราคาปุ๋ยก็สูงขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้ จึงทดลองทำปุ๋ยหมักเพื่อใช้ทำสวน ทำให้ทราบว่าการทำปุ๋ยหมักต้องใช้ระยะเวลานาน 4-6 เดือนรวมทั้งยังใช้แรงงานคนในการทำปุ๋ย

ทางครอบครัวได้พยายามทำและใช้ ปุ๋ยอินทรีย์แล้ว แต่ไม่ได้ผลเป็นที่พอใจและทำด้วยความลำบาก จึงจำเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีต่อ ซึ่งผลที่ตามมา ไม่เพียงแค่สร้างความเสียหายแค่สภาพหน้าดิน ทำให้ดินเป็นกรด และยังส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพในระยะยาว เห็นได้จากสมาชิกในครอบครัวที่มีปัญหาด้านสุขภาพจากการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีต่างๆ สารเคมีเหล่านี้สะสมเข้าสู่ร่างกายมาตลอด คุณอูจึงศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับปุ๋ยอินทรีย์ในการทำการเกษตรเพิ่มขึ้น 

หลังจากศึกษามาสักระยะ คุณอูก็ได้ทราบถึงข่าวปริมาณขยะอินทรีย์ที่มีจำนวนมากในแต่ละวันและยังพบว่าประเทศไทยมีขยะอินทรีย์ และขยะเศษอาหาร ( Food Waste ) มากถึง 64% ของปริมาณขยะทั้งหมด ซึ่งการกำจัดขยะอินทรีย์แบบผิดวิธี ทำให้เกิดก๊าซมีเทนที่จะส่งผลกระทบต่อ ภาวะเรือนกระจก การฝังกลบทำให้เกิดมลพิษทางกลิ่น และเป็นแหล่งเชื้อโรค จึงให้ความสนใจในเรื่องนี้ว่าเราสามารถกำจัดขยะอินทรีย์ และกำจัดขยะเศษอาหาร ( Food Waste ) เหล่านี้ให้ได้อย่างรวดเร็วที่สุด และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ตามแนวทาง BCG และ ลดขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste)ได้อย่างไร

ประกอบกับที่สามีคุณอูทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องจักรอุตสาหกรรม คุณอูและสามีจึงได้ศึกษาและ ออกแบบเกี่ยวกับเครื่องกำจัดขยะ หรือ เครื่องย่อยสลายเศษอาหาร และ วิธีการใช้ จุลินทรีย์ย่อยเศษอาหาร ภายใน 24 ชม โดยใช้แนวทาง BCG Model รวมทั้งสนับสนุนโครงการ Zero Waste ( การลดขยะให้เป็นศูนย์ ) ขยะ Recycle เพื่อเป็นการแสดงความต้องการลดปริมาณขยะที่ทิ้งโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ในแต่ละวันเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และได้ทำฟาร์มต้นแบบ ที่ลาดพร้าว101 เพื่อแบ่งปันความรู้ในการทำเกษตรอินทรีย์อีกด้วย

เครื่องกำจัดขยะ CiviO เป็นนวัตกรรมเปลี่ยนเศษอาหารให้เป็นปุ๋ย ลดการกำจัดขยะที่ก่อให้เกิดมลพิษ เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่ง CiviO ออกแบบให้ดูแลรักษาง่าย ใช้งานง่ายที่สำคัญเครื่อง CiviO มีจุดเด่นคือ
• มีเครื่องบดสับภายในตัว (In-Build Shredder)
• สามารถใส่ขยะอินทรีย์ ได้ทุกประเภท รวมถึง โครงไก่ กระดูกไก่ ปลาทั้งตัว ผลไม้ทั้งลูก
• ดูแลรักษาง่าย การใช้งานง่าย
• ใช้จุลินทรีย์ชนิดพิเศษเพื่อย่อยสลายเศษอาหาร ภายใน 24 ชั่วโมง
• โครงสร้างทำจากสแตนเลส (Stainless Steel) ทั้งภายในและภายนอก
• มีหน้าจอทัชสกรีนแสดงผลการใช้งาน

แล้วเครื่องกำจัดขยะ CiviO ส่งผลอย่างต่อสภาพแวดล้อมอย่างไรบ้าง
• ลดปริมาณขยะอินทรีย์ได้ 80-90 เปอร์เซ็นต์
• ลดปริมาณก๊าซมีเทน CH4 ที่มีผลต่อภาวะเรือนกระจก สาเหตุ ภาวะโลกร้อน
• ขยะ Recycle เปลี่ยนขยะอินทรีย์ เป็นปุ๋ยออร์แกนิค ปลูกพืชโดยไม่ต้อใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อรักษาสภาพหน้าดินและเติมแร่ธาตุ และเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน
• ลดการจำกัดขยะอินทรีย์แบบที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อม เช่น การเผา การฝังกลบ

หากเรามองข้ามปัญหาขยะ โลกของเราก็อาจจะเต็มไปด้วยขยะที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อม ที่เห็นได้ชัดเลยคือ ภาวะโลกร้อน ภาวะเรือนกระจก และโลกปัจจุบันจะเข้าสภาวะเอลนีโญ เอลนีโญก่อให้เกิดสภาพอากาศเลวร้าย อย่างเช่น อุทกภัย ภัยแล้ง และแนวโน้มที่จะมีความรุนแรงสูงขึ้นเรื่อย ๆในแต่ละปี

สุดท้ายนี้ คุณอูอยากฝากให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละวันซึ่งเป็นปัญหาที่ไม่อยากให้มองข้าม ลดขยะให้เป็นศูนย์ ลดโลกร้อน ขยะ Recycle นวัตกรรม ลดโลกร้อน ถ้าทุกคนสามารถแยกขยะอินทรีย์ที่มีประโยชน์ ออกจะขยะอื่นๆ เช่นพลาสติก เคมีภัณฑ์ต่างๆ จะทำให้เราสามารถกำจัดขยะอินทรีย์ได้อย่างมีความเหมาะสมและเพื่อความยั่งยืน

ช่องทางการติดต่อ :
เบอร์โทร 086-351734 หรือ 02-0008768
Line : @civio
Facebook : civio thailand
E-mail : massdyna@outlook.com
Website : www.massdyna.com

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments