test
วันอาทิตย์, กรกฎาคม 14, 2024
หน้าแรกNews“ภูมิ เกียรติภูมิ - ปิ่น พรชนก” เปิดประสบการณ์ใหม่นวดไทยบำบัดสุขภาพ สธ.จัด “การอบรมหลักสูตรนวดไทย” เดินหน้าปั้นหมอนวดมือทอง

“ภูมิ เกียรติภูมิ – ปิ่น พรชนก” เปิดประสบการณ์ใหม่นวดไทยบำบัดสุขภาพ สธ.จัด “การอบรมหลักสูตรนวดไทย” เดินหน้าปั้นหมอนวดมือทอง

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เดินหน้าผลิตแรงงานฝีมือดีด้านการนวดไทย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  ซึ่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพช่วยสร้างรายได้ให้คนไทยมากกว่า 1 ใน 3 ของประชากร ประกอบกับนโยบายสนับสนุนให้เฟ้นหา Soft power ของประเทศ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ส่งเสริมเศรษฐกิจสุขภาพ สร้างงาน สร้างอาชีพ  เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพ (medical service hub) เน้นยกระดับการแพทย์แผนไทยเพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพ มีเป้าหมายผลิตแรงงานด้านการนวดไทยกว่า 10,000 คน กรมการแพทย์แผนไทยฯ จึงได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยมีพิธีเปิด “การอบรมหลักสูตรนวดไทย” ที่ ห้องประชุมบัวหลวง อาคาร 2 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี โดยมี นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมคณะ อาทิ นางจิตรา หมีทอง ผู้ช่วยเลขนุการ รมต.กระทรงสาธารณสุข , นางอุไรวรรณ หาญอุดมสุข ที่ปรึกษา รมต.กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ ให้การต้อนรับ

ภายในงานมีกิจกรรมสาธิตการนวดไทย นำ โดยหมอนวดเจนใหม่ พระเอกหนุ่มหน้าใส “ภูมิ” เกียรติภูมิ บันลือชัยฤทธิ์ จากละคร “ขวัญหล้า” ทางช่อง 7HD  ที่เปิดประสบการณ์แรกของการเรียนรู้ศาสตร์การนวดที่คงอัตลักษณ์ความเป็นไทย คือความนุ่มนวล และมีมารยาท

พร้อมกันนี้ยังมีสเปเชี่ยลโชว์สร้างสีสัน กับครั้งแรกของการผนึกพลังเสียงของ “ปิ่น” พรชนก เลี่ยนกัตวา รองแชมป์เดอะ สตาร์12 , “แหนมเนือง” ณัฐชยา ล้ำเลิศหล้า จากเวทีเดอะ โกลด์เดน ซอง และ “หนอยแน่” ณรัชต์หทัย วโรตมะภัทร์ รองแชมป์เดอะ วอยซ์ไทยแลนด์ ซีซั่น4 ร่วมร้องบทเพลง “หัวใจคนรอ” ในเวอร์ชั่นสุดจึ้ง   

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า “กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายยกระดับ เศรษฐกิจสุขภาพ ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น แพทย์แผนไทย สมุนไพร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ สร้างงาน สร้างอาชีพ ภายใต้วิสัยทัศน์ของนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน ในการสนับสนุนการสร้างพลังสร้างสรรค์ (Soft power) ของประเทศ ตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลกด้านต่างๆ โดยหนึ่งในนั้นคือ การเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และสุขภาพ ด้วยการผลักดันอุตสาหกรรมสาธารณสุขให้เป็นศูนย์ดูแลสุขภาพครบวงจรของโลก มีจุดเน้น 3 ด้าน คือ สนับสนุนการเปิดศูนย์ Wellness Center ในต่างประเทศ, การยกระดับด้วยการออกเอกสารรับรอง และมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพใบอนุญาตเพื่อปกป้องชื่อเสียง ซึ่งรัฐบาลได้ตั้งเป้ารายได้จากเศรษฐกิจสุขภาพด้านสมุนไพรและนวดไทยปีละมากกว่าหนึ่งแสนล้านบาท ภายในปี 2570  สำหรับโครงการอบรมหลักสูตรนวดไทย โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เบื้องต้นมีการอบรมนำร่อง 4 จังหวัด  ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี , โรงพยาบาลพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี , โรงพยาบาลวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว และที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม”

“นวดไทย เป็นอัตลักษณ์ไทยที่เป็นที่รู้จักของนานาประเทศ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จึงได้มอบหมายให้กรมการแพทย์แผนไทยฯ ผลิตแรงงานด้านการนวดไทยที่มีมาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นเป็นหมอนวดมือทองที่มีประสิทธิภาพในการดึงเม็ดเงินในธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สนับสนุนหน่วยบริการทั้งภาครัฐและเอกชน ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน สร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่ประชาชน และสร้างรายได้เข้าประเทศ” นายสันติกล่าว

ทางด้าน นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า “กรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้จัดทำโครงการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพร ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญ คือ 1.หลักสูตรนวดเพื่อสุขภาพที่ได้รับการรับรองแล้ว จำนวน 17 หลักสูตร 2.สถานฝึกอบรมในประเทศ จำนวน 412 แห่ง และต่างประเทศ จำนวน 4 แห่ง และ 3.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ขึ้นทะเบียนในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน 13,497 แห่งทั่วประเทศ สำหรับการอบรมนวดไทยครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกันระหว่างศูนย์ฝึกอบรมด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในเครือข่ายของกรมฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี โรงพยาบาลพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว และสถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อสร้างแรงงานด้านการนวดไทยที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตั้งเป้าฝึกอบรมในประชาชนทั่วไป 10,000 คน” นพ.ทวีศิลป์ กล่าว

“ภูมิ”เกียรติภูมิ บันลือชัยฤทธิ์  พระเอกจากละคร  “ขวัญหล้า” ทางช่อง 7HD กล่าวส่งเสริม “วันนี้มีโอกาสได้มาร่วมพิธีเปิดอบรมหลักสูตรนวดไทย ของกรมการแพทย์แผนไทยฯ ส่วนตัวรู้สึกดี ได้รับประโยชน์จากการสาธิตวิธีการนวดที่คงไว้ซึ้งเป็นอัตลักษณ์ไทย คือความนุ่มนวลแต่หนักแน่น และมีมารยาท ส่วนตัวอยากเรียนรู้ศึกษาไว้ ถือว่าเป็นวิชาติดตัวใช้ได้กับคนในครอบครัว อยากจะเชิญชวนคนชอบนวดมาสมัครเข้ารับการอบรม เพราะสามารถเป็นวิชาหาเลี้ยงชีพ และนำไปต่อยอดได้ด้วย”

 

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments