วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 11, 2022
หน้าแรกNewsมูลนิธิเอเชีย ชวนเยาวชน สะท้อนคุณสมบัติผู้นำการศึกษาที่ต้องการ ผ่านการประกวดเรียงความ ”ครูใหญ่ในใจเรา”

มูลนิธิเอเชีย ชวนเยาวชน สะท้อนคุณสมบัติผู้นำการศึกษาที่ต้องการ ผ่านการประกวดเรียงความ ”ครูใหญ่ในใจเรา”

มูลนิธิเอเชีย จัดประกวดเรียงความหัวข้อ “ครูใหญ่ในใจเรา” ภายใต้โครงการต่อเนื่อง “โรงเรียนดีมีทุกที่” เพื่อรับฟังและนำเสียงสะท้อนของนักเรียนสื่อสารให้ผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของนักเรียน เพื่อผลักดันการปฏิรูปการศึกษาไทยให้ก้าวหน้า โดยเปิดรับผลงานเรียงความจาก นักเรียนในระดับชั้นม.1-ม.6 ทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 31 ต.ค. 65 ผู้ที่สนใจ ต้องส่งเรียงความด้วยการคัดลายมือลงบนกระดาษเท่านั้น เพื่อให้เด็กๆได้ที่สนใจมีโอกาสส่งผลงานอย่างทั่วถึง

ดร.รัตนา แซ่เล้า เจ้าหน้าที่โครงการอาวุโสฝ่ายนโยบายและวิจัย มูลนิธิเอเชีย (The Asia Foundation) กล่าวว่า ความสำคัญของการปฏิรูปการศึกษา โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ถือเป็นหัวใจสำคัญ ทางมูลนิธิเอเชีย จึงได้ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและการค้าออสเตรเลีย (DFAT) และสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย จัดประกวดเรียงความในหัวข้อ “ครูใหญ่ในใจเรา” ขึ้น

เพื่อเปิดเวทีถ่ายทอดเสียงสะท้อน โดยตรงจากเด็กและเยาวชน ถึงความต้องการที่แท้จริงของนักเรียน ซึ่งจะช่วยผลักดันให้เกิดการสร้างผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพให้เกิดขึ้นในสังคมไทย จากการทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านการศึกษา ทั้งในส่วนกลาง ระดับที่นโยบายและการลงพื้นที่ รวมถึงงานวิจัยที่ทางมูลนิธิฯได้ทำ พบว่า ผู้บริหาร ไม่ว่าจะเป็นครูใหญ่ หรือผอ.โรงเรียน มีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่จะพัฒนาสถาบันการศึกษาของตน

“ที่ผ่านมา ทางมูลนิธิเอเชีย ได้มีการทำงานและหารือกับหน่วยงานระดับวางนโยบาย อย่างเช่น คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) สภาการศึกษา (กกส) มาแล้ว เราจึงอยากฟังเสียงของเด็กๆบ้าง เพราะอย่างที่เรียนไว้ข้างต้นว่า ศูนย์กลางในการปฏิรูปการศึกษาที่สำคัญคือตัวเด็ก โครงการประกวดเรียงความ หัวข้อ”ครูใหญ่ในใจเรา”จึงเกิดขึ้น เพื่อเปิดกว้างให้เด็กได้เสนอมุมมองของตัวเอง ว่า เค้าต้องการครูใหญ่ หรือผอ.แบบไหน โดยการคัดลายมือลงบนกระดาษ เนื้อหาใจความ ไม่ว่าจะสะท้อนความต้องการด้านคุณสมบัติทางวิชาการ หรือด้านสังคม ต้องเน้นข้อเท็จจริง และมีความคิดสร้างสรรค์ นักเรียนชั้น ม.1-3 เขียนระหว่าง 25-30 บรรทัด ส่วนนักเรียนชั้น ม.4-6 เขียนไม่เกิน 35 บรรทัด “

สำหรับหลักเกณฑ์การตัดสินนั้นประกอบด้วย 1)รูปแบบ 10 คะแนน คือต้องมีคำนำ เนื้อหา สรุป องค์ ประกอบครบและสมบูรณ์ตามหลักการใช้ภาษาไทย 2)เนื้อเรื่อง 20 คะแนน ต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด อาจมีบริบททางสังคมหรือท้องถิ่นที่ตั้งของโรงเรียน แสดงถึงความโดดเด่น ลักษณะพิเศษของโรงเรียน และบุคลากรผู้นำในโรงเรียน หรือประเด็นในการอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุขที่สามารถนำมาเป็นต้นแบบได้จริง สะท้อนทัศนคติ ความคิดความต้องการของผู้เขียนอย่างเหมาะสมตามวัย วุฒิ เรียงลำดับเหตุการณ์ได้อย่างต่อเนื่อง และสอดแทรกแนวคิดที่เป็นประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ 3)การใช้ภาษา 10 คะแนน และ 4)ลายมือ 10 คะแนน รวมเป็น 50 คะแนน โดยผู้ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท (2 รางวัล), รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 15,000 บาท (2 รางวัล), รองชนะเลิศอันดับสอง 10,000 บาท (2 รางวัล) และรางวัลชมเชย 3,000 บาท (60 รางวัล) พร้อมรับเกียรติบัตรจากมูลนิธิฯ ทุกรางวัล รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 270,000 บาท โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่ https://we.tl/t-vxl0T4UDr7 และส่งใบสมัครพร้อมผลงานมาทางไปรษณีย์ได้ที่ ดร.รัตนา แซ่เล้า มูลนิธิเอเชีย ประเทศไทย เลขที่ 38 อาคารชลันทิพย์ ชั้น 6 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 ได้ตั้งแต่วันนี้-31 ต.ค.65 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 081-5508445

กิจกรรมการประกวดเรียงความที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดโครงการโรงเรียนดีมีทุกที่ ซึ่งทางมูลนิธิได้ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร คัดเลือก 12 โรงเรียนต้นแบบ จากทั่วประเทศ จัดทำสารคดีการศึกษาชื่อรายการ 1 ในพระราชดำริ ตอนโรงเรียนดีมีทุกที่ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 นอกจากนี้ ทางมูลนิธิฯ ยังได้ทำงานวิจัยเรื่อง จากความท้าทายสู่คุณภาพการศึกษาของประเทศไทย : กฎระเบียบ การบริหารทรัพยากรและความเป็นผู้นำ และการลงพื้นที่เก็บข้อมูลการวิจัย เรื่องความเลื่อมล้ำทางการศึกษาในพื้นที่ภาคอีสาน รวมถึงการจัดทำเว็บพอร์ทัล www.thailandlearning.org ส่งเสริมการเรียนรู้ในโลกออนไลน์ ให้เด็กไทย

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments