วันพุธ, มิถุนายน 7, 2023
หน้าแรกNewsTCELS ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดพิธีปิดโครงการพัฒนาธุรกิจชีววิทยาศาสตร์เพื่อเข้าสู่ตลาดทุนอย่างยั่งยืน

TCELS ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดพิธีปิดโครงการพัฒนาธุรกิจชีววิทยาศาสตร์เพื่อเข้าสู่ตลาดทุนอย่างยั่งยืน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (ศลช.) ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดพิธีปิดโครงการพัฒนาธุรกิจชีววิทยาศาสตร์เพื่อเข้าสู่ตลาดทุนอย่างยั่งยืน ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน(CMDF) ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2566 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคาร C ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

โครงการพัฒนาธุรกิจชีววิทยาศาสตร์เพื่อเข้าสู่ตลาดทุนอย่างยั่งยืน เริ่มดำเนินการในปี 2564 ได้รับความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เพื่อให้ผู้ประกอบการได้พบกับที่ปรึกษาและโค้ชที่มีมากด้วยศักยภาพ ซึ่งในเดือนเมษายน2566 เป็นช่วงเวลาของการปิดโครงการ

โดย ว่าที่ร้อยเอก ภก.ดร.วฤษฎิ์ อินทร์มา หัวหน้าโครงการ ได้นำเสนอผลการดำเนินการยกระดับธุรกิจของทั้ง 10 บริษัทที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพของโครงการฯ พบว่า ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี ดัชนีความพร้อมในเชิงพาณิชย์ และความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดทุนของทุกบริษัทมีมากขึ้นตามลำดับ นับเป็นความสำเร็จของโครงการที่ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน

โดยพิธีปิดโครงการนี้ได้รับเกียรติจากคุณชนันต์ ชาญชัยณรงค์ ผู้จัดการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน ท่านศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านชีววิทยาศาสตร์ ศลช. ดร.จิตติ์พร ธรรมจินดา ผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน) พร้อมผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงาน และคุณมยุรินทร์ สุทธิรัตนพันธ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกลยุทธ์องค์กร คปภ. ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารทั้ง 10 บริษัท

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments