MEW SUPPASIT THAILAND และแฟนคลับ จัดกิจกรรม MEW BIRTHDAY PROJECT 2021 กับโครงการ “โต๊ะเก้าอี้เพื่อน้อง”

0
815

MEW SUPPASIT THAILAND และแฟนคลับ ร่วมแบ่งปันโอกาสทางการศึกษา ด้วยการมอบโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ให้โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาที่ขาดแคลน กับโครงการ “โต๊ะเก้าอี้เพื่อน้อง” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของศิลปินหนุ่ม “มิว ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์” ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์

โดยทาง MEW SUPPASIT THAILAND จะเป็นตัวแทนไปบริจาคโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ให้เขตพื้นที่การศึกษาที่ขาดแคลน ในภาคอีสานคือ จังหวัดอุดรธานี และภาคเหนือคือ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 500 ชุด และมอบอุปกรณ์กีฬา พร้อมทั้งทุนการศึกษาจำนวน 60,000 บาท โดยจะทำการส่งมอบที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 และส่งมอบที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ในวันที่ 12 มีนาคม 2564

และในครั้งนี้ทาง MEW SUPPASIT THAILAND ยังได้เชิญชวนแฟน ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง มาร่วมส่งมอบความสุขให้น้อง ๆ อีกด้วย

𝐌𝐄𝐖 𝐁𝐈𝐑𝐓𝐇𝐃𝐀𝐘 00 𝐌𝐄𝐖 𝐁𝐈𝐑𝐓𝐇𝐃𝐀𝐘 05 𝐌𝐄𝐖 𝐁𝐈𝐑𝐓𝐇𝐃𝐀𝐘 03 𝐌𝐄𝐖 𝐁𝐈𝐑𝐓𝐇𝐃𝐀𝐘 02 𝐌𝐄𝐖 𝐁𝐈𝐑𝐓𝐇𝐃𝐀𝐘 01 𝐌𝐄𝐖 𝐁𝐈𝐑𝐓𝐇𝐃𝐀𝐘 04 𝐌𝐄𝐖 𝐁𝐈𝐑𝐓𝐇𝐃𝐀𝐘 09 𝐌𝐄𝐖 𝐁𝐈𝐑𝐓𝐇𝐃𝐀𝐘 06 𝐌𝐄𝐖 𝐁𝐈𝐑𝐓𝐇𝐃𝐀𝐘 08