พิธีเปิดโครงการ วันมาฆบูชา สืบสานพระศรัทธา องค์วรขัตติยราชนารี ณ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ

0
352

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.39 น. ณ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ได้มีพิธีเปิดโครงการ วันมาฆบูชา สืบสานพระศรัทธา องค์วรชัตติยราชนารี โดย สมาคมพุทธบริษัทส่งสริมกิจการพระพุทธศาสนา โดยในพิธีดังกล่าวมีการ อัญเชิญโคมเทียนแก้ว และเทียนมาฆประทีป พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จำนวน ๖๕ คู่ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระอารามต่างๆ เนื่องในวันมามบูชา พศ. ๒๕๖๔

1613918189099 1613918186507 1613918184138

นอกจากนี้ในโอกาสที่คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย ดร.ทวีศักดิ์ เผ่าบัณฑูร ที่ปรึกษาคณะ
อนุกรรมการฯ พร้อมด้วย นางศรีนวล ลัภกิตโร ที่ปรึกษากรมการศาสนา ประธานอนุกรรมการฯ , ดร.ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์ รองประธานคณะอนุกรรมการฯ และ ว่าที่ รต. ธนัท ชัชวาลย์ เลขาธิการสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ได้เป็นผู้แทนคณะอนุกรรมการ เข้าร่วมพิธีอัญเชิญ โคมเทียนแก้วและเทียนมาฆประทีป พระราชทาน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดย คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร. จะได้อัญเชิญถวายแด่พระอารามต่างๆ จำนวน ๔ แห่ง ซึ่งมี ดร.ทวีศักดิ์ เผ่าบัณฑูร ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฯ เป็นประธานอัญเชิญ ถวาย แด่วัดพนัญเชิงวรวิหาร อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุรยา ในวันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.

1613918185341 1613918182816 1613918180855 1613918187756