โคเซ่ (Kose’) จัดโครงการ “Save The Blue Project” เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมทางทะเล

0
1186
สร้างสรรค์กิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง สำหรับเครื่องสำอางแบรนด์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น โคเซ่  “KOSE” ล่าสุด มร.ยูทากะ นากาจิม กรรมการผู้จัดการ บริษัท โคเซ่ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยทีมงาน โคเซ่ ประเทศไทย จัดโครงการ Save the blue Project (เซฟ เดอะ บลู โปรเจค) ซึ่งทางโคเซ่ ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมเพื่อสิ่งแวดล้อมติดต่อกันมาเป็นปีที่ 6 กับการดูแล และสนับสนุนงานการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทย ฝั่งตะวันออก  โดยในครั้งนี้ ทางโคเซ่ มอบเครื่องมือ และอุปกรณ์ร่วมศัลยกรรม ใน โครงการศึกษาและติดตามการช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ปล่อยเต่าทะเลซึ่งเป็นการอนุรักษ์ ระบบนิเวศใต้ท้องทะเลไทย มูลค่า 69,652.20 บาท (หกหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบสองบาทยี่สิบสตางค์) เพื่อใช้เป็นประโยชน์สูงสุดในการศึกษาและติดตามผลการช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ อาทิเช่น เต่าทะเล ให้กับศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งงตะวันออก ณ บริเวณ ศูนย์วิจัย ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกเกาะมันใน จังหวัดระยอง
มร.ยูทากะ นากาจิม  กล่าวว่า สำหรับโครงการ“Save the Blue Project นี้มีความมุ่งเน้นเรื่องรณรงค์ ส่งเสริม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลเป็นหลัก ซึ่งทางบริษัทได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและในปีนี้ทางบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลสัตว์ทะเลหายากในกลุ่มสัตว์ป่าคุ้มครองและสัตว์ป่าสงวน อาทิ เต่าทะเล โลมา วาฬ พะยูน และฉลามวาฬ ซึ่งพบว่ามีการเกยตื้นเป็นอัตราที่สูงเพิ่มขึ้นมากขึ้นทุกปีอันเนื่องมาจากหลายสาเหตุเช่น โรคระบาด การติดเครื่องมือประมง ผลกระทบจากขยะทะเล รวมทั้งมลพิษและการปนเปื้อนจากสารตกค้างในทะเล ซึ่งเป็นผลให้พบสัตว์ทะเลเกยตื้นในทุกพื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเล และทางศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ถือว่าเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบในการประเมินสถานภาพ ดูแลรักษา รวมถึงช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากเหล่านี้ มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพและมีความพร้อมในการช่วยชีวิต เพื่อให้เกิดการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความพร้อมให้กับหน่วยงานในการเป็นแหล่งให้ความรู้แก่นิสิต นักศึกษา ที่เข้ามาศึกษาดูงานด้านการรักษาสัตว์ทะเลทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ รวมถึงการตรวจรักษาสัตว์อื่นๆ ที่ประชาชนทั่วไปนำมาขอรับบริการในกรณีฉุกเฉินอีกด้วย ทางบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแล รักษาสัตว์เหล่านี้เพื่อสร้างระบบนิเวศทางทะเลที่สมบูรณ์ต่อไป”