กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัล การประกวดออกแบบคาแรคเตอร์ “DIP Character Design Contest”

0
879

กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดออกแบบคาแรคเตอร์ “DIP Character Design Contest” สร้างสื่อรณรงค์ส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลโครงการเปลี่ยนแรงบันดาลใจสู่การ์ตูนไทยซุปเปอร์ฮีโร่ “DIP Character Design Contest” มูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท ในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) กรุงเทพฯ

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานประกาศผลการตัดสินพร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดออกแบบคาแรคเตอร์ “DIP Character Design Contest” ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานลิขสิทธิ์ประเภทศิลปกรรมในลักษณะภาพการ์ตูนรูปแบบ  “มาสคอต” ที่สะท้อนภาพลักษณ์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยเชิญชวนให้นักวาดการ์ตูนทั้งนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมประกวด และได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการวาดภาพ การออกแบบคาแรคเตอร์ รวมถึงการนำผลงานสร้างสรรค์ไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ และความรู้ด้านลิขสิทธิ์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้เข้าร่วมประกวด

“ตลอดระยะเวลาเกือบ 2 เดือน ของการประกวด เราได้รับการตอบรับจากผู้สนใจเป็นจำนวนมาก มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด จำนวน 483 ผลงาน  ซึ่งผลงานแต่ละชิ้นสะท้อนถึงภาพลักษณ์ และมุมมองต่างๆ ที่มีต่อภารกิจของกรมทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในด้านการส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ การปกป้องคุ้มครอง และการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา” นายทศพลกล่าว “กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักวาดการ์ตูนไทยเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ ทั้งยังเป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึกการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และเพื่อนำงานสร้างสรรค์นี้ไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะนำผลงานที่ชนะการประกวดเหล่านี้ไปใช้รณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมด้านทรัพย์สินทางปัญญาต่อไป”

ปัจจุบัน ลิขสิทธิ์เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ทุกประเทศให้ความสำคัญเพราะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้สร้างสรรค์ และถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคประเทศไทย 4.0 ที่อยู่บนพื้นฐานของเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ – ธีรพจน์ โกษา (ชื่อผลงาน สิน)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 – ณัฐภา จันทร์สมัคร (ชื่อผลงาน Hero Kid)
รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 – อภิญญา สุขยิ่ง (ชื่อผลงาน D-right)
รางวัลชมเชย 1 – ภัณฑิรา ศิริวงศ์โสทร (ชื่อผลงาน Mr.IDY)
รางวัลชมเชย 2 – อารวี รังสิภาภรกุล