วันอังคาร, พฤศจิกายน 29, 2022
หน้าแรกNewsศมส. เปิดประสบการณ์สัมผัสความหลากหลายทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์ ชวนคนกรุงร่วมงาน “Culture LEARNING - Living TOGETHER เรียนรู้ อยู่ร่วม”

ศมส. เปิดประสบการณ์สัมผัสความหลากหลายทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์ ชวนคนกรุงร่วมงาน “Culture LEARNING – Living TOGETHER เรียนรู้ อยู่ร่วม”

กรุงเทพฯ – วันนี้ (29 เมษายน 2655) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) หรือ ศมส. จัดงาน “Culture LEARNING – Living TOGETHERT เรียนรู้ อยู่ร่วม” เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเยี่ยมชม พร้อมกับเรียนรู้ และสัมผัสกับวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย จากชุมชนชาติพันธุ์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงเพื่อสร้างความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม และสร้างความเข้มแข็งให้สังคมบนฐานความเข้าใจและเท่าทันอคติทางวัฒนธรรม และให้ชุมชนท้องถิ่นได้เห็นคุณค่าของตนเอง โดยเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อดึงศักยภาพของชุมชนมาใช้ในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กล่าวว่าในโอกาสครบรอบ 30 ปี ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร หรือ ศมส. ได้จัดงาน “Culture LEARNING, Living TOGETHERT เรียนรู้  อยู่ร่วม” ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมที่หลากหลายจากชุมชนชาติพันธุ์ที่มีความน่าสนใจมารวมไว้ในงานเดียว โดยภายในงานครั้งนี้ ประกอบด้วย 3 กิจกรรมที่ให้ทั้งความรู้ และสร้างความสนุกสนานให้กับผู้เยี่ยมชม ได้แก่ นิทรรศการ “วิถีชีวิตชาติพันธุ์: สมดุล ยั่งยืน” นิทรรศการกลางแจ้งที่ให้ความรู้สึกเสมือนเข้าไปอยู่ในชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ นำเสนอเรื่องราวการทำงานร่วมกับชุมชนในการขับเคลื่อนเรื่อง “พื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิต กลุ่มชาติพันธุ์” และผลักดันร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อสร้างความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์

“ตลาดวัฒนธรรมชาติพันธุ์” การจัดแสดงสินค้าจากหลากหลายชุมชนชาติพันธุ์และเครือข่ายที่ขับเคลื่อนงานร่วมกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรมากว่า 30 ปี พร้อมชมนิทรรศการชุมชนต้นแบบพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ทั้ง 5 พื้นที่ ได้แก่ ชุมชนบ้านห้วยหินลาดใน อ.เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย, ชุมชนบ้านดอยช้างป่าแป๋ อ.บ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน, ชุมชนบ้านพุเม้ยง์ (ภูเหม็น) อ.ห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี, ชุมชนบ้านทับตะวัน อ. ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา และชุมชนมานิ เทือกเขาบรรทัด
“WORKSHOP” ร่วมสนุกกับการเล่นบอร์ดเกมมานุษยวิทยาเรียนรู้วัฒนธรรม และกิจกรรมเวิร์คช็อปศิลปะผ้ามัดย้อมของชาติพันธุ์, ชิมกาแฟชาติพันธุ์, สัมผัสรสชาติน้ำผึ้งจากยอดดอยและชายทะเล, สาธิตอาหารชาติพันธุ์ ชมการแสดงทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ และวงดนตรีจากคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ทั้งนี้ ศมส. จัดงานครั้งนี้เพื่อส่งเสริมศักยภาพชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ให้สามารถพึ่งตนเองได้บนพื้นฐานความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น เกิดความสมดุลในการคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมที่แตกต่างในสังคม รวมทั้งเสริมสร้างทัศนคติที่ดี ซึ่งกันและกัน เพื่อการอยู่อาศัยร่วมกันในสังคมไทยอย่างยั่งยืนต่อไป” ดร.นพ.โกมาตร กล่าว

งาน “Culture LEARNING – Living TOGETHER เรียนรู้ อยู่ร่วม” กำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2565 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) โทร 02 880 9429 ต่อ 3834 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.sac.or.th หรือ www.facebook.com/sac.anthropology

 

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments