test
วันจันทร์, มิถุนายน 24, 2024
หน้าแรกPr.มหกรรมการเงินเพื่อครูไทย สำนักงานกระทรวงศึกษาธิการ

มหกรรมการเงินเพื่อครูไทย สำนักงานกระทรวงศึกษาธิการ

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ เดินหน้าแก้หนี้ครูระดับภูมิภาค นำร่องโครงการมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย สร้างโอกาสใหม่ เพื่อชีวิตครูไทยที่ดีกว่าUnlock a better life” จังหวัดกาฬสินธุ์ที่แรก

กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการโครงการ มหกรรมการเงินเพื่อครูไทย สร้างโอกาสใหม่ เพื่อชีวิตครูไทยที่ดีกว่า Unlock a better life” ในระดับภูมิภาค ต่อยอดความสำเร็จจากการจัดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทยฯ สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ที่สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เกือบ 300 ล้านบาท โดยการจัดงานในระดับภูมิภาคจะช่วยเปิดโอกาสให้ครูทุกพื้นที่ได้เข้าถึงมาตรการความช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาหนี้สินภายใต้เงื่อนไขพิเศษของสถาบันการเงินและสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

ภายในงานได้มีการเชิญหน่วยงานต่างๆ มาร่วมจัดกิจกรรม ให้คำปรึกษา ปรับโครงสร้าง/ไกล่เกลี่ยหนี้ ส่งเสริมการออมและการลงทุน และให้ความรู้ด้านการบริหารและจัดการการเงิน ได้แก่กระทรวงการคลัง, กระทรวงยุติธรรม, กรมส่งเสริมสหกรณ์, ธนาคารแห่งประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ, สมาคมธนาคารไทย, สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ, ธนาคารออมสิน, ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ธนาคารกรุงไทย, กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา, สกสค., สคบศ. และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง

นางสาวตรีนุช เทียนทอง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงการจัดโครงการในครั้งนี้ว่า กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการสร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยปัญหาหนี้สินและการบริหารจัดการเงิน จึงบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการหาแนวทางในการแก้ไขหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเป็นฐาน เปิดช่องทาง หรือกิจกรรมการเจรจาแก้ไขปัญหาหนี้ร่วมกันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ โดยการไกล่เกลี่ย เจรจา ปรึกษา ปรับโครงสร้างหนี้ หาข้อยุติ การบังคับคดีและแก้ไขปัญหาหนี้สินร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือไกล่เกลี่ยปัญหาหนี้สินให้ครูมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีเงินเดือนเพียงพอที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้

ทั้งนี้สำหรับ โครงการ มหกรรมการเงินเพื่อครูไทย สร้างโอกาสใหม่ เพื่อชีวิตครูไทยที่ดีกว่าUnlock a better life” ในระดับภูมิภาค จะจัดขึ้นในทั้งหมด 4 ภูมิภาค 5 จังหวัด ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคตะวันออก, ภาคเหนือ และภาคใต้ ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ครั้งที่ 2 วันที่ 4 – 5 มีนาคม 2566 ณ จังหวัดอุดรธานี

ครั้งที่ 3 วันที่ 11 – 12 มีนาคม 2566 ณ จังหวัดสระแก้ว

ครั้งที่ 4 วันที่ 18 – 19 มีนาคม 2566 ณ จังหวัดพิษณุโลก

ครั้งที่ 5 วันที่ 25 – 26 มีนาคม 2566 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำหรับครูและผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์ได้ทาง unlock.moe.go.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments