เอ็นไอเอ ชวนค้นหาดีเอ็นเอผู้ประกอบการนวัตกรรมผ่านหนังสือ “The Founder” ไกด์บุ๊คนำทางความสำเร็จของธุรกิจยุคใหม่ พร้อมส่งตรงแรงบันดาลใจจากสุดยอด 3 ซีอีโอแห่งยุค

0
335

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA จัดกิจกรรมเปิดเปิดตัวหนังสือ “The Founder” พร้อมเสวนาในหัวข้อ “Being the Founder” เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ก่อนจะก้าวสู่การเป็น “ผู้ก่อตั้ง” องค์กรต่างๆ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายหรือความบังเอิญ แต่ได้มาจากการเป็นผู้ที่รู้จักคิดวิเคราะห์สถานการณ์อย่างรอบด้านเพื่อรับมือกับอุปสรรคต่างๆ และวางแผนกลยุทธ์ทุกรูปแบบเพื่อความสำเร็จขององค์กรในระยะยาว รวมถึงเคล็ดลับของบริษัทขนาดใหญ่ ผู้สืบทอดกิจการรุ่นสอง หรือแม้แต่สตาร์ทอัพไฟแรง ที่สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองได้อย่างเท่าทันกับบริบทสังคมต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด และสามารถสร้างรูปแบบธุรกิจที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรธุรกิจของตน

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า “ในมหาสมุทรกว้างใหญ่ของโลกธุรกิจ มีคำเปรียบเปรยว่า “ผู้ประกอบการ” ที่ตัดสินใจก่อตั้งองค์กรของตัวเองนั้นเปรียบเสมือนปลา ที่ต้องสู้กับคลื่นลมและอุปสรรคต่างๆ เพื่อความอยู่รอดและขยายอาณาจักรของตนเองให้อยู่ได้อย่างมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นปลาเล็กอย่างกลุ่ม Startup ที่เป็นกระแสจุดติดในช่วง 4-5 ปี ที่ผ่านมา หรือปลาใหญ่อย่าง Corporate ที่อยู่มายาวนานกว่าร้อยปี พวกเขาล้วนเป็น “The Founder” ที่ยืนอยู่ในตำแหน่งเจ้าขององค์กร เป็นผู้นำสูงสุดที่ NIA ถือว่าเป็นผู้กล้าเสี่ยง และเป็นคนที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง พวกเขาคือ “นวัตกรผู้สร้างนวัตกรรม” จึงเป็นจุดกำเนิดของหนังสือเล่มนี้ที่สร้างสรรค์ขึ้นมา เพื่อนำเสนอมุมมองของบุคคลต้นแบบผู้ก่อตั้งธุรกิจนวัตกรรมในประเทศไทย ผ่านการสื่อสารด้วยภาพที่สะท้อนถึงความคิด อารมณ์ และความรู้สึกกับเรื่องราวและองค์ความรู้สำคัญที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ อันจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจกับคนไทยให้เกิดความตื่นตัวในการสร้างธุรกิจนวัตกรรม และทำให้นวัตกรรมเป็นอีกกลไกหนึ่งที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศนวัตกรรม (Innovation Thailand) และก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายรัฐบาลได้ต่อไป”

ในโอกาสก้าวสู่ 10 ปี แห่งการสร้างการบูรณาการเชิงระบบทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค NIA พร้อมจะก้าวสู่การเป็นผู้สร้างระบบนิเวศ (ecosystem builder) และ สะพานเชื่อม (system integrator) ระหว่างหน่วยงานพันธมิตร นวัตกร และผู้ประกอบการ โดยมีองค์ความรู้ ระบบนิเวศ ไอเดียทางธุรกิจ การเผยแพร่แนวคิดการพัฒนานวัตกรรมแบบเปิด รวมถึงโอกาสใหม่ๆ มาใช้ต่อยอดคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจร่วมกัน ซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะช่วยสร้างให้เกิดบรรยากาศแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมนั่นก็คือ “แรงบันดาลใจ” จากบุคคลตัวอย่าง โดยในหนังสือเล่มนี้จะมีความหลากหลายทั้งรูปแบบองค์กรธุรกิจ แนวคิด และยุคสมัยที่เริ่มก่อตั้งกิจการ มีทั้งเจ้าของรุ่นแรกของบริษัทใหญ่ ทายาทผู้สืบทอดกิจการ สตาร์ทอัพที่ก่อตั้งและเติบโตอย่างก้าวกระโดด

สำหรับกิจกรรมเสวนาในวันนี้เป็นบุคคลที่เรียกได้ว่าเป็นตัวแทนของ “The Founder” ในแวดวงต่างๆ ได้แก่ คุณประยูร พลอยพรหมมาศ ผู้ก่อตั้งและประธานห้างหุ้นส่วนจำกัดประยูร ออคิดส์ คุณพิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร ผู้ก่อตั้ง บริษัท คิดคิด จำกัด (กิจการเพื่อสังคม) และ ECOLIFE application และคุณยอด ชินสุภัคกุล CEO และหนึ่งในผู้ก่อตั้ง บริษัท วงใน มีเดีย จำกัด ที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ต่างๆ ในหัวข้อ “Being the founder” ซึ่งกว่าจะมาเป็นบุคคลที่ถูกเรียกว่าผู้ก่อตั้งหรือผู้นำองค์กร พวกเขาเหล่านั้นต้องผ่านอะไรมาบ้าง มีมุมมอง แง่คิด เทคนิค หรือกุญแจสู่ความสำเร็จขององค์กร การนำนวัตกรรมมาประยุกต์เข้ากับรูปแบบธุรกิจ หรือแนวทางการดำเนินธุรกิจจนประสบความสำเร็จ รวมไปถึงการเปิดมุมมองด้านโอกาสและระบบนิเวศทางธุรกิจของสังคมไทยที่เอื้อต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โทรศัพท์ 02-0175555 เว็บไซต์ http://www.nia.or.th , facebook.com/NIAThailand