Free Porn
xbporn
วันอังคาร, กรกฎาคม 23, 2024
หน้าแรกNewsเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ “สมาคมส่งเสริมคอนเทนต์ วาย ไทย (Thai Association of Boys Love Content) จับมือภาครัฐและเอกชน...

เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ “สมาคมส่งเสริมคอนเทนต์ วาย ไทย (Thai Association of Boys Love Content) จับมือภาครัฐและเอกชน ผลักดัน Soft Power ชูคอนเทนต์วายไทยสู่ตลาดต่างประเทศ

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 – เปิดตัวอย่างเป็นทางการกับงานแถลงข่าว“สมาคมส่งเสริมคอนเทนต์ วาย ไทย (Thai Association of Boys Love Content) ณ TRUE5G Pro Hub, ชั้น 4 สยามดิสคัฟเวอรี่ โดยงานวันนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงศิลปิน นักแสดง สื่อมวลชนและผู้ผลิตคอนเทนต์วาย อาทิ Star Hunter Entertainment, บี ออน คลาวด์, เทีย ไฟว์ วัน, ทีวี ธันเดอร์, จินเล่อ มีเดีย เวิร์ค, Copy A, ก้าวหน้า โปรดักชั่น ฯลฯ ที่เข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

โดยการจัดตั้งสมาคมส่งเสริมคอนเทนต์ วาย ไทย เป็นครั้งแรกของการมีสมาคมที่เกี่ยวกับคอนเทนต์วายในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์กลางให้สมาชิกผู้ประกอบการ, ผู้ผลิตคอนเทนต์วาย ทั้งซีรีส์ ภาพยนตร์ นิยายและสื่อใหม่ๆ ร่วมกันพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล และยังเป็นองค์กรตัวแทนเพื่อประสานงานและเจรจากับภาครัฐในการสนับสนุนผู้ประกอบการ, ผู้ผลิตคอนเทนต์วายทั้ง Boy Love และ Girl Love ให้ออกตลาดต่างประเทศ ซึ่งในปัจจุบัน คอนเทนต์วายถือได้ว่าเป็น ซอฟต์ พาวเวอร์ที่ได้รับความสนใจทั้งคนไทยและต่างประเทศ และยังเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศ

คุณศศิกร ฉันท์เศรษฐ์ นายกสมาคมส่งเสริมคอนเทนต์ วาย ไทย กล่าวว่า “การจัดตั้งสมาคมส่งเสริมคอนเทนต์ วาย ไทย คือการรวมสมาชิก เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการและผู้ผลิตคอนเทนต์วาย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการส่งเสริม สนับสนุนและผลักดัน Soft Power ไทย รวมถึงการเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมคณะทำงานกับภาครัฐในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม อีกทั้งเป็นผู้สื่อสารข่าวสารไปยังสมาชิกไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือบุคคล ให้เข้าถึงข้อมูลต่างๆอย่างทั่วถึง   ซึ่งทางสมาคมฯ มองว่าอุตสาหกรรมคอนเทนต์วายเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุน soft power และสร้างมูลค่าการตลาดของอุตสาหกรรมมากกว่า 1,000 ล้านบาทและมีแนวโน้มสูงขึ้น เป็นมูลค่าที่มาจากในประเทศและต่างประเทศ

อุตสาหกรรมคอนเทนต์วายในปัจจุบันเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และผู้ประกอบการ ผู้ผลิตคอนเทนต์วายก็ให้ความสนใจเข้ามาสู่ตลาดมากขึ้น ถือเป็นโอกาสที่จะทำให้ GDP เพิ่มจากรายได้ของอุตสาหกรรมคอนเทนต์วายตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ ตั้งแต่การผลิต การออกอากาศ    การจัดแฟนมีททั้งในและต่างประเทศ รวมถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ และในวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดี     ที่พวกเราที่อยู่ในอุตสาหกรรมคอนเทนต์วายได้มารวมตัวกันเพื่อผลักดันสิ่งดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้ภาครัฐได้รู้จักและเกิดการสนับสนุนอุตสาหกรรมคอนเทนต์วายพร้อมทั้งหาแนวทางในการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

ทางสมาคมฯ ขอเป็นศูนย์กลางในการที่จะรวบรวมพันธมิตรทุกท่านในด้านอุตสาหกรรม  ซีรีส์วาย ทั้งผู้จัด ผู้ผลิต สถานีโทรทัศน์ รวมถึง OTT Platform ซึ่งทุกท่านที่อยู่ในที่นี้เป็นเสมือนเพื่อนพี่น้องในอุตสาหกรรมเดียวกันและได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนอุตสาหกรรมคอนเทนต์วายให้ประสบความสำเร็จไปด้วยกัน รวมถึงการให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษากันในทุกๆ ด้าน และอีกประเด็นที่สำคัญนั่นคือการรวมตัวผู้ประกอบการด้านคอนเทนต์วาย ร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมและยกระดับมาตรฐานซีรีส์วายไทยให้ออกสู่ตลาดต่างประเทศด้วยมาตรฐานที่เท่าเทียม รวมถึงการจัดตั้งคณะอนุกรรมการสมาคมฯ เพื่อทำงานร่วมกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านละครและซีรีส์ นอกจากนี้ ในปีหน้า ทางสมาคมฯ เองก็ได้มีการวางแผนการจัดงาน Thailand Pride Content Award ซึ่งจะเป็นการมอบรางวัลให้ทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม ทั้งคนเบื้องหน้าและเบื้องหลัง”

นอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวคณะอนุกรรมการสมาคมฯ เพื่อทำงานร่วมกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านละครและซีรีส์, คณะกรรมการจัดงานและคณะกรรมการคัดเลือกซีรีส์ พร้อมทั้งสมาคมฯ ยังมีการรับสมัครสมาชิกทั้งในรูปแบบบริษัทและบุคคล เพื่อรับข้อมูลข่าวสารของสมาคมฯ ได้อย่างทั่วถึง

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments