ผ่าวิกฤตสู้ภัยโควิดกับงาน สสว. CONNEXT : SME FESTIVAL “ตลาดนัดชุมชน พลิกวิกฤตสร้างโอกาสให้ SME” ณ จังหวัดขอนแก่น

0
1487

เริ่มแล้ว งานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ช่วยผู้ประกอบการ โดย สสว. และสมาพันธ์ SME ไทยเดินหน้าจัดงาน สสว. CONNEXT : SME FESTIVAL “ตลาดนัดชุมชน พลิกวิกฤตสร้างโอกาสให้ SME” เร่งฟื้นเศรษฐกิจในประเทศ มุ่งสร้างความมั่นคงเศรษฐกิจฐานราก จัดหมุนเวียนทุกภาคทั่วประเทศ จัดต่อเนื่อง ที่ ณ ลานกิจกรรมบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น ตั้งเป้าสร้างรายได้จากการจัดงานทั่วประเทศให้เอสเอ็มอี กว่า 60 ล้านบาท
1609587230934 1609587229650นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวภายหลังการเปิดงานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า สสว. CONNEXT : SME FESTIVAL “ตลาดนัดชุมชน พลิกวิกฤต สร้างโอกาส ให้ SME” ภายใต้ “โครงการจัดงานแสดงสินค้าทั่วประเทศ SME FEST ณ ลานกิจกรรมบึงแก่นนคร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ว่า จากสถานการณ์ภายในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมธุรกิจกลุ่มผู้ประกอบการ SME ได้แก่ ปัญหาสงครามการค้า และปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ ส่งผลผู้ประกอบการไม่สามารถดำเนินธุรกิจหรือประกอบการได้ตามปกติ
1609587228098 1609587224367ด้วยเหตุนี้ สสว. ในฐานะหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้ดำเนินโครงการตามแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมครบวงจร หรือมาตรการ MSME 2020จำนวน 8 ด้าน 13 มาตรการ โดย 1 ในมาตรการสำคัญที่จะเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ในสภาวะเศรษฐกิจดังกล่าวคือ มาตรการส่งเสริมด้านการตลาด ด้วยโครงการจัดงานแสดงสินค้า เพื่อสร้างรายได้ให้กับ ผู้ประกอบการ SME รวมถึงลดผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว
lzQyKP.jpgผอ.สสว. เผยอีกว่า การจัดงานในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 8 จาก 10 ครั้ง ที่จะจัดขึ้นทั่วประเทศใน 10 จังหวัด โดย ที่จังหวัดขอนแก่น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม – 2 มกราคม ณ ลานกิจกรรมบึงแก่นนคร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้ากว่า 200 ร้านค้า มีสินค้าหลากหลายมากมาย อาทิ สินค้าชุมชน สินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ พืช ผัก ผลไม้ อาหารสด อาหารทะเล อาหารแปรรูป สินค้าหัตกรรมพื้นบ้าน ของใช้ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายฝีมือชาวบ้าน สินค้าของฝากของดีของเด่นของจังหวัดขอนแก่น อาทิ บายศรีสมุนไพรงูจงอาง และสินค้าของเอสเอ็มอีจากทั่วไทย ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว สสว. ได้ร่วมกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เป็นผู้ดำเนินการจัดงานในครั้งนี้
1609587221952 1609587220535โดย สสว. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินโครงการดังกล่าว จะเกิดประโยชน์ในการสร้างรายได้ให้แก่ ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SME / Micro SME ทั้งภาคการผลิต การค้า การบริการ และภาคการเกษตร ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ เพิ่มช่องทางในการแสดงและจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการ รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาด การต่อยอดทางการค้า และการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ เกิดการสร้างรายได้ให้แก่ ผู้ประกอบการ และการกระจายรายได้ให้เกิดขึ้นภายในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะเป็นการบรรเทาผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจให้แก่ผู้ประกอบการ SME การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า สสว. CONNEXT : SME FESTIVAL “ตลาดนัดชุมชน พลิกวิกฤต สร้างโอกาสให้ SME” ภายใต้ “โครงการจัดงานแสดงสินค้าทั่วประเทศ SME FEST” คาดว่า จะมีผู้ประกอบการได้รับประโยชน์และเข้าร่วมกิจกรรมรวมตลอดทั้งโครงการไม่น้อยกว่า 2,000 ราย และคาดว่าจะสามารถสร้างยอดขายให้กับผู้ประกอบการรวมแล้วไม่น้อยกว่า 60 ล้านบาท