วันศุกร์, กันยายน 22, 2023
หน้าแรกPr.OKMD ผนึกกำลัง สสว. เสริมศักยภาพทางธุรกิจ SME ยกระดับพื้นที่เรียนรู้ออนไลน์ ถือฤกษ์ SME Day2023 บูรณาการร่วมอย่างเป็นทางการ

OKMD ผนึกกำลัง สสว. เสริมศักยภาพทางธุรกิจ SME ยกระดับพื้นที่เรียนรู้ออนไลน์ ถือฤกษ์ SME Day2023 บูรณาการร่วมอย่างเป็นทางการ

26 มิถุนายน 2566 ณ อาคาร Pearl Bangkok สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ออนไลน์ของประเทศ มุ่งสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงความรู้ พร้อมขับเคลื่อนและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการไทยด้วยนวัตกรรมความรู้ที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจ ที่ได้รับการบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ บนแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ออนไลน์จากทั่วประเทศ หรือ OKMD Knowledge Portal (https://knowledgeportal.okmd.or.th) ในงาน SME Day 2023 “รวมพลังโต”


ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ หรือ OKMD กล่าวว่า “ปัจจุบันการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้เพื่อยกระดับทักษะความสามารถและเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการไทย ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติถือเป็นปัจจัยสำคัญ และหนึ่งในภารกิจสำคัญของ OKMD คือการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการเรียนรู้สาธารณะผ่านการให้บริการความรู้ในแหล่งเรียนรู้ต้นแบบที่มีความทันสมัย โดยการสร้างแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ออนไลน์จากทั่วประเทศที่ชื่อ OKMD Knowledge Portal หรือ https://knowledgeportal.okmd.or.th ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลความรู้และหลักสูตรออนไลน์จำนวนมากหลากหลายสาขา มีการจัดหมวดหมู่ความรู้ที่ชัดเจน มีการพัฒนาเนื้อหาให้ง่ายต่อความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ได้ทันที ทั้งยังมีรูปแบบการนำเสนอที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการและพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดย OKMD เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนและส่งเสริมด้านองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการ SME ที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง และการลดต้นทุนในการเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ เราจึงทำการศึกษา จัดทำ และรวบรวมข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการในหลายๆ ด้าน เช่น เทรนด์การทำธุรกิจ การเริ่มต้นธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การตลาดออนไลน์ ความรู้เรื่องภาษีสำหรับ SME ฯลฯ ไว้ในแพลตฟอร์ม OKMD Knowledge Portal  ที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงความรู้ได้ในทันที ทุกที่ ทุกเวลา”

ดร.ทวารัฐ กล่าวต่อไปว่า “ในระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมามีการเชื่อมโยงระบบ E-learning ของ สสว. เข้ากับ OKMD Knowledge Portal เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงการให้บริการข้อมูลความรู้และหลักสูตรที่เกี่ยวกับการเสริมศักยภาพธุรกิจ SME ของ OKMD โดยทาง สสว. สามารถนำไปเผยแพร่ให้ผู้ประกอบการนำไปประยุกต์ใช้และต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจต่อไป และในอนาคต OKMD จะพัฒนาการจัดทำหลักสูตร โดยเน้นการให้คำปรึกษาแนะนำธุรกิจ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการ เพื่อสร้างเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการ รวมทั้งการนำองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจในอนาคต เพื่อเตรียมความพร้อมรับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยจะนำไปไว้ในระบบของ BDS – Business Development Service ของ สสว. ที่เปิดให้ผู้ประกอบการเลือกรับบริการด้านการพัฒนาธุรกิจที่ตรงกับความต้องการของตน จากผู้ให้บริการทางธุรกิจทั้งส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ฯลฯ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาให้ผู้ประกอบการแบบร่วมจ่าย ในสัดส่วนร้อยละ 80 ผู้ประกอบการร้อยละ 20 โดย OKMD ยังคงภารกิจในการพัฒนาสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆ และออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้ามาเลือกใช้และนำไปต่อยอดธุรกิจของตนเอง เพราะความรู้คือโอกาสที่จะนำธุรกิจไปแข่งขันในตลาดโลกได้”

ดร.ทวารัฐ กล่าวปิดท้ายถึงความสำคัญในการร่วมมือกันในครั้งนี้ว่า “นับเป็นความมุ่งมั่นของทั้งสองหน่วยงานที่จะร่วมกันสนับสนุนทั้งด้านองค์ความรู้ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การเผยแพร่องค์ความรู้ และการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ทางแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ของประเทศ และยังเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงความรู้ของผู้ประกอบการ ซึ่งเชื่อมั่นได้ว่าจะเป็นการพัฒนาศักยภาพให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง และนำเอาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง การประกอบอาชีพ การประกอบธุรกิจ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป”

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments