วันศุกร์, สิงหาคม 12, 2022
หน้าแรกNewsคปภ.จัดประกวดสุดยอดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย OIC InsurTech Award 2022 ร่วมชิงเงินรางวัลกว่า 700,000 บาท ภายใต้แนวคิด “AWAKEN THE NEW...

คปภ.จัดประกวดสุดยอดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย OIC InsurTech Award 2022 ร่วมชิงเงินรางวัลกว่า 700,000 บาท ภายใต้แนวคิด “AWAKEN THE NEW POWER OF INSURANCE”

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) โดยศูนย์ Center of InsurTech, Thailand (CIT) จัดงานแถลงข่าวการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย หรือ OIC InsurTech Award 2022 ภายใต้แนวคิด “AWAKEN THE NEW POWER OF INSURANCE – พลิกโฉมประกันภัยไร้ขีดจำกัด” ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ทั้งนี้เพื่อสร้างและส่งเสริมความรู้พื้นฐานด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมประกันภัยให้แก่กลุ่มนิสิต/นักศึกษา บุคลากรในวงการประกันภัย บุคลากรในบริษัทเทคโนโลยี (Tech Firm) กลุ่มนักพัฒนาเทคโนโลยี (Tech Startup) และประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจและนำความรู้ไปพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมประกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ เข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานเปิดงานการประกวดวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย หรือ OIC InsurTech Award 2020 ภายใต้แนวคิด ” AWAKEN THE NEW POWER OF INSURANCE – พลิกโฉมประกันภัยไร้ขีดจำกัด” กล่าวว่า “Insurance Technology” หรือ “เทคโนโลยีด้านการประกันภัย” นั้นกำลังเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมประกันภัยในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มช่องทางในการบริการธุรกิจประกันภัยได้ในหลากหลายมิติ และลดต้นทุนในการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อีกทั้งยังช่วยให้ประกันภัยนั้นเข้าถึงง่าย สะดวก และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ศูนย์ Center of InsurTech, Thailand จึงได้จัดการประกวดชิงรางวัลนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการประกันภัยขึ้นเป็นประจำทุกปิ โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “AWAKEN THE NEW POWER OF INSURANCE – พลิกโฉมประกันภัยไร้ขีดจำกัด” สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ที่ส่งผลให้ผู้คนในปัจจุบันหันมาให้ความสำคัญกับการซื้อประกันภัย โดยเฉพาะประกันสุขภาพกันมากขึ้น และหนึ่งในผลกระทบจากโควิด-19 คือการที่ผู้คนทั่วโลกต้องเผชิญกับการเปลี่ยนผ่านด้านเทคโนโลยี หรือ Digital Disruption อย่างก้าวกระโดดในทุก ๆ อุตสาหกรรมโดยไม่ทันตั้งตัว เทคโนโลยีทำให้คนเปลี่ยนพฤติกรรม รวมทั้งทุกกลุ่มอุตสาหกรรมล้วนเร่งปรับตัว

โดยนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรของตนเอง ให้ก้าวไปข้างหน้าได้ โดยการก้าวข้ามขีดจำกัดที่เคยมี เช่นเดียวกับกลุ่มธุรกิจประกันภัย ซึ่งนับเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่จะนำองค์ความรู้ที่เป็น Mega trend อย่าง Metaverse, Digital Customer Experience, Digital Service Innovation, Artificial Intelligence (AI), Blockchains, Big Data และอื่นๆ มาประยุกต์ใช้ เพื่อพลิกโฉมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างไม่สิ้นสุด

ดร.สุทธิพล กล่าวด้วยว่า วัตถุประสงค์ของโครงการ OIC InsurTech Award 2022 ในปีนี้ เรามุ่งเน้นการคิดค้นสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ ให้เข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว พร้อมทั้งเสริมความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมประกันภัยด้วยการส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดนวัตกรรม

ด้านการประกันภัย (InsurTech) ด้วยแนวคิดและเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ๆ ทั้งยังเป็นการสนับสนุนรูปแบบการเข้าถึงการประกันภัยของประชาชนและการให้ความรู้ด้านการประกันภัยแก่ประชาชนผ่านเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

พร้อมทั้งยังคาดหวังว่าโครงการปีนี้จะเป็นพื้นที่สำหรับทุกภาคส่วน ที่จะได้มาร่วมแชร์ไอเดีย และต่อยอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี ไปสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัยกันได้แบบไม่มีที่สิ้นสุด เป็นการสร้าง Digital Ecosystem ของ InsurTech ของไทย ให้ใหญ่มากขึ้นไปอีกด้วยเช่นกัน

สำหรับการเข้าร่วมประกวดในโครงการนี้ฯ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทนักเรียน นิสิต/นักศึกษา และประเภทประชาชนทั่วไป โดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้าประกวดเป็นทีม มีสมาชิกจำนวนไม่เกิน 2-4 คนต่อทีม สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 23.59 น. โดยผู้สมัครต้องส่งผลงานประกวดนั้นนำเสนอในรูปแบบ Business Model Canvas ได้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ Link : https://bit.ly/OIC2022_Canvas และใส่รายละเอียดหรือ

แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาธุรกิจประกันกันภัย รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น โดยผู้สมัครสามารถเลือกส่งผลงานตามโจทย์การแข่งขันได้ ดังนี้

1. นวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อการประกันสุขภาพ สำหรับประชากรและสังคมยุคใหม่

2. พลิกโฉมการเสนอขาย และเปิดโอกาสใหม่ของประกันภัยบน Metaverse

3. เพิ่มประสิทธิภาพการประเมินภัย ยกระดับความความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยเทคโนโลยี AI

ส่งผลงานโดยกรอกใบสมัครและอัพโหลด Business Model Canvas ได้ที่ Link : https://bit.ly/OIC2022_register

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกทีมที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านคอร์ส

ออนไลน์ จากนั้นจะมีการคัดเลือกรอบที่ 2 ให้เหลือจำนวน 30 ทีม เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ

เพื่อรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญแบบเข้มข้นและเจาะลึก และเข้าร่วมกิจกรรมนำเสนองาน (Pitching Day)

เพื่อคัดเลือกให้เหลือ 10 ทีมสุดท้าย ซึ่งจะมีสิทธิในการนำเสนอผลงานเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก

ในรอบชิงชนะเลิศ (Final Pitching) ณ วันประกาศรางวัล OIC InsurTech Award 2022 ภายในงาน Thailand InsurTech Fair 2022 ที่จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคม 2565 นี้

โดยรางวัลที่จะได้รับแบ่งเป็นประเภทละ 5 รางวัล ดังนี้

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 70,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

รางวันที่ 3 เงินรางวัล 50,000 บาท จำนวน 1 รางวัล และ

รางวัลชมเชย เงินรางวัล 15,000 บาท จำนวน 2 รางวัล

ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย (CIT)

E-mail : cit@oic.or.th โทรศัพท์ 080-900-2820

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments