วันศุกร์, กันยายน 29, 2023
หน้าแรกNewsสสว. ประกาศผลรางวัล MSME Provincial Champion Awards ผนึกกำลังของ MSME ไทย ให้เติบโต สมดุล ยั่งยืน

สสว. ประกาศผลรางวัล MSME Provincial Champion Awards ผนึกกำลังของ MSME ไทย ให้เติบโต สมดุล ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 นายวีระพงศ์  มาลัย  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัล MSME Provincial Champion Awards โดยมี นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี รวมทั้งสื่อมวลชนจำนวนมาก ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ได้รับรางวัลในพิธีมอบรางวัล ณ ซีดีซี บอลรูม คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ

นายวีระพงศ์ กล่าวว่าในปี 2566 ได้มีการเพิ่มเติม “รางวัล MSME Provincial Champion ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ ซึ่งเชิดชูเกียรติให้กับ SME ที่มีความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรอย่าง มีมาตรฐาน สามารถนำเอาภูมิปัญญา อัตลักษณ์ท้องถิ่น และความโดดเด่น เชื่อมโยงเข้ากับชุมชน เพื่อสร้างความเจริญให้กับเศรษฐกิจชุมชน และประเทศชาติ” ซึ่งผู้ประกอบการ SMEs ได้รับการคัดเลือกและประเมินโดยคณะกรรมการฯ เพื่อให้ได้สุดยอด SME โดยมีคะแนนสูงสุด เพียงหนึ่งเดียวของจังหวัด ซึ่งควรค่าในการได้รับการเชิดชู เผยแพร่เป็นแบบอย่างของ SME ทั่วประเทศไทย

นายวีระพงศ์ เผยอีกว่า รัฐบาลได้มอบหมายให้ สสว. เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการส่งเสริมเอสเอ็มอีของรัฐบาล โดยการอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือของภาครัฐผ่านโครงการต่าง ๆ ที่พร้อมให้การสนับสนุนตั้งแต่ระดับฐานราก และ ในทุกช่วงวงจรธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาความสามารถของผู้ประกอบการ การยกระดับทักษะแรงงานสมัยใหม่ การพัฒนาผลิตภาพและประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนามาตรฐาน รวมไปถึงการเข้าถึงช่องทางการตลาดสมัยใหม่ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม ในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้น

“วันนี้ นับเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มาพบกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่เป็นต้นแบบที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล พร้อมที่จะเป็นแบบอย่าง และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี อื่น ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งเวทีการประกวดรางวัลนี้เปิดกว้างให้ทุกท่านได้เรียนรู้ตนเอง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงการสร้างเครือข่ายทางการค้า ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อธุรกิจของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีต่อไป” ผอ.สสว. ระบุ

การมอบรางวัลในปีนี้ มีการมอบรางวัลพิเศษให้แก่ 1. เอสเอ็มอีที่ให้ความสำคัญต่อนวัตกรรม มีการบริหารจัดการด้านนวัตกรรมในองค์กร และมีผลงานนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนการ/ผลิตภัณฑ์/บริการให้ดีขึ้น โดดเด่นเป็นรูปธรรม 2. เอสเอ็มอีที่ให้ความสำคัญในการนำแนวคิด BCG มาขับเคลื่อนให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อม และ 3. เอสเอ็มอีที่ให้ความสำคัญต่อการสร้างคุณค่าร่วม (Shared Value) ซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ที่เชื่อมโยงการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจไปพร้อมกับการสร้างคุณค่าทางสังคม เพื่อนำไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กร ซึ่งไม่เพียงแต่เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว แต่มุ่งเพิ่มเติมคุณค่าให้ทั้งต่อผู้ถือหุ้น คุณภาพชีวิตของพนักงานในองค์กร ชุมชน ผู้บริโภค และสังคมโดยรวม

สำหรับการประกวดปีนี้ มีผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัล จำนวน 402 ราย โดยมีผู้ประกอบการผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การตัดสินที่กำหนดไว้ได้รับรางวัล จำนวน 77 ราย จาก 77 จังหวัด และยังมีการมอบรางวัลพิเศษ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ อีก 4 รางวัล ได้แก่ รางวัลสุดยอด MSME แห่งชาติยอดเยี่ยม มอบให้สำหรับผู้ประกอบการที่มีผลคะแนนรวมสูงสุดในปีนี้ รางวัล MSME โดดเด่นด้านนวัตกรรม 1 รางวัล รางวัล MSME โดดเด่นด้าน BCG 1 รางวัล และรางวัล MSME โดดเด่นด้านการสร้างคุณค่าต่อสังคม และการเติบโตอย่างยั่งยืน อีก 1 รางวัลด้วย

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments