ศูนย์คุณธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จับมือหน่วยงานทุกภาคส่วน เตรียมจัดงาน “สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9” 14-15 มิ.ย.นี้

0
527

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรภาคีภาคส่วนต่างๆ เตรียมจัดงาน “สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9” ภายใต้แนวคิด “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม” โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นเวทีกลางของเครือข่ายคุณธรรมทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริม และ พัฒนา คุณธรรม จริยธรรม การสร้างความเข้าใจ และสนับสนุนการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564)  พร้อมตอกย้ำแนวคิดนี้กับสังคมไทยให้เกิดกระแส สร้างความตระหนักและตื่นตัว ในการขับเคลื่อนคุณธรรม อย่างกว้างขวาง มุ่งเน้นการเสริมสร้างจิตสำนึกคุณธรรมในรูปแบบต่างๆเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้หน่วยงาน องค์กร ชุมชน  และ ประชาชน นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน อีกทั้งยังเป็นการประกาศเจตนารมณ์ของภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ผ่านมา เพื่อขยายผลสู่การปฏิบัติในระดับภูมิภาค และหาแนวทางร่วมในการขับเคลื่อนคุณธรรมในอนาคต

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมชมงานพร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ มุมมอง ทัศนคติต่างๆ เพื่อช่วยกันปฏิรูปประเทศไทยด้วยมือของเราได้ ในระหว่างวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. โดยการลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.moralcenter.or.th  หรือติดตามความเคลื่อนไหวกิจหรรมต่างๆได้ที่ facebook/ ศูนย์คุณธรรม moral center Thailand  งานนี้เข้าชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ