“มาดา คอสเมติกส์” เข้ารับรางวัล “เทพสตรี” ควงคู่ “Yube Thailand” รับรางวัล “Best Product of The Year 2018”

0
672

กรุงเทพฯ : โครงการส่งเสริมบทบาทสตรีและการพัฒนาสถานภาพสตรีไทย งานส่งเสริมสตรีไทย โดย มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทย และเครือข่ายองค์กรสตรีไทย มูลนิธิจิตอารีมาดามอุปถัมภ์  โดย ดร.อำนาจ หมัดสดาย ประธานฯ ดร.ทวีศักดิ์ เผ่าบัณฑูร รองประธาน ร่วมกันจัดงานมอบรางวัล “เทพสตรี” (สตรีตันแบบตัวอย่าง) ประจำปีพุทธศักราช 2561 เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่ “ผู้หญิง” ที่มีความสามารถมีประวัติการทำงานที่โดดเด่นในสาขาอาชีพต่างๆ และเยาวชนสตรีไทยดีเด่นที่เป็นต้นกล้าตัวอย่างแก่สังคม โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก พอพล  มณีรินทร์ อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน)กระทรวงกลาโหม เป็นผู้มอบรางวัลใหักับ คุณสุภาพ สุวิชา ผู้บริหารกลุ่มบริษัท มาดา คอสเมติกส์ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องสำอาง อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์ความงาม
 และในช่วงเย็นวันเดียวกัน สภาเครือข่ายสถาบันส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจแห่งประเทศไทยได้จัดงานประกาศรางวัล “ความสำเร็จมาตราฐานธุรกิจ” (Best Product of The Year 2018) ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ซึ่ง “Yube Thailand” แบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในเครือ นำโดย คุณพิมพ์มาดา เขื่อนพิมพ์ ก็เข้ารับรางวัล Best Product of The Year 2018 ด้วยเช่นกัน