วันจันทร์, มีนาคม 4, 2024
หน้าแรกNewsคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผนึกกำลัง LADY SOLUTION CO.,LTD ร่วมทำ MOU พัฒนาด้านวิชาการและวิจัย

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผนึกกำลัง LADY SOLUTION CO.,LTD ร่วมทำ MOU พัฒนาด้านวิชาการและวิจัย

งความตั้งใจของทางบริษัท เลดี้ โซลลูชัน จำกัด โดยเภสัชกรหญิงภรภัทรรัก อาชามณีภาดาภัทร ได้ศึกษา ค้นคว้า และสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจาก สารอาหารที่มีงานวิจัยรองรับ และในครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญของบริษัท เลดี้ โซลลูชัน จำกัด ที่สร้างความร่วมมือทาง วิชาการกับคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดยคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มี หลักสูตรการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ ทั้งสาขาเทคนิคการแพทย์, สาขากายภาพบำบัด, สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา, สาขารังสีเทคนิค, สาขานิติวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ทางด้านชีวเวชศาสตร์ทางการแพทย์ และคณะยังมีบุคลากรที่มีคุณภาพที่ได้ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารชั้นนำระดับ นานาชาติ พร้อมรางวัลสิ่งประดิษฐ์หลายเวทีทั่วโลก จึงเป็นจุดเริ่มต้นของวัตถุประสงค์ของการร่วมมือกับทาง บริษัท เลดี้ โซลลูชัน จำกัด และคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการใน ภาคส่วนเอกชน และภาคส่วนมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ทั้งนวัตกรรมสุขภาพและการส่งเสริมด้าน วิชาการ เพื่อสอดคล้องกับนโยบายในการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนของสำนักงานสภานโยบายการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เพื่อทำให้งานวิจัยสามารถนำไปต่อยอดใช้ประโยชน์ ได้จริงในเชิงพาณิชย์ ที่สำคัญเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนของทุกคน และผลิตภัณฑ์จะไม่ได้เพียงแค่ทำเพื่อจำหน่าย ในประเทศเท่านั้น ในอนาคตทางบริษัท เลดี้ โซลลูชัน จำกัด ยังมองถึงการพัฒนาที่จะจำหน่ายในต่างประเทศ เพื่อนำสินค้าไทยสู่ตลาดโลก และให้เป็นที่ยอมรับในระดับโลก

บริษัท เลดี้ โซลลูชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเน้นสุขภาพผู้หญิง เพราะความเป็นผู้หญิงถึงเข้าใจปัญหาของ ผู้หญิงในแต่ละวัยได้เป็นอย่างดี และนอกจากนี้ยังทำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพทุกคนด้านอื่นๆ ตลอดระยะเวลา 6 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ปัจจุบันบริษัทได้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มุ่งเน้น ดูแล แก้ปัญหาสำหรับผู้หญิงวัย 30 ปีขึ้นไป เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น แม้วัยที่สูงขึ้นก็ยังมีความสุขกับสุขภาพดีได้ดังเดิม โดยเฉพาะลูกค้า กลุ่มวัยทอง ซึ่งสินค้ากลุ่มนี้ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากงานประกวด International Exhibition of Inventions Geneva ครั้งที่ 47 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และได้รับการตอบรับจากลูกค้ากลุ่มวัยทองเป็นอย่างมาก เพราะใส่ใจในคุณภาพสินค้า โดยเน้นที่คุณภาพวัตถุดิบจากทั่วโลกที่ผ่านการศึกษาระดับคลินิก (clinical study) มีงานวิจัยรองรับที่ได้รับการตีพิมพ์จากวารสารวิชาการในต่างประเทศ พร้อมทั้งมาตรฐาน GMP ในขั้นตอนการผลิตและนำมาคิดค้นสูตรอาหารเสริมตามหลักเภสัชศาสตร์ เพื่อให้อาหารเสริมมีประสิทธิภาพในการช่วยดูแลสุขภาพได้จริง ยังมีบริการก่อนและหลังการขายไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลและเป็นที่ปรึกษาดูแลสุขภาพ โดยเภสัชกรที่มีประสบการณ์และใส่ใจผู้บริโภค มีการแนะนำการปรับพฤติกรรมควบคู่กับการใช้อาหารเสริมในการฟื้นฟูสุขภาพ บริษัท เลดี้ โซลลูชั่น จำกัด ร่วมกับคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ อุ่นแพทย์ เป็นที่ปรึกษาแนะนำแนวทางเชิงวิชาการและวิจัย เพื่อการพัฒนาสินค้าต่อไปในอนาคต


โครงการแรกเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพเส้นผม ซึ่งอาจจะเกิดเป็นงานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญาในสินค้า และพร้อมกับความร่วมมือด้านอื่นๆในอนาคตอีกมากมาย อยากให้ประชาชนที่เคยใช้และเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ หรือใครก็ตามที่ยังไม่เคยได้ใช้ ได้เห็นถึงความตั้งใจที่จะสร้างสิ่งดีๆให้กับทุกคน และนับจากนี้จะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทิศทางแนวโน้ม ความต้องการของตลาดเพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางสาธารณสุขให้ตอบโจทย์ความต้องการในปัจจุบัน

ช่องทางติดต่อเภสัชกรภรภัทร
Facebook: https://www.facebook.com/ponpat.lipz
TikTok เภสัชกรภรภัทร: https://www.tiktok.com/@pharmacist.ponpat

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments