วันอาทิตย์, สิงหาคม 14, 2022
หน้าแรกNewsกระทรวงยุติธรรมครบรอบ ๑๓๐ ปี “มุ่งมั่นสร้างสุขให้ประชาชนทุกระดับ”

กระทรวงยุติธรรมครบรอบ ๑๓๐ ปี “มุ่งมั่นสร้างสุขให้ประชาชนทุกระดับ”

ด้วยในวันที่ ๒๕ มีนาคมของทุกปี เป็นวันสถาปนาครบรอบการก่อตั้งกระทรวงยุติธรรม ที่ได้ดำเนินงานในฐานะองค์กรหลักของกระบวนการยุติธรรม เพื่ออำนวยความยุติธรรมของประเทศไทย จากอดีตที่ผ่านมาจากสภาพปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในสังคมทำให้ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ไม่สามารถเข้าถึงบริการของรัฐ หรือสิทธิที่ควรได้รับโดยเฉพาะในกระบวนการยุติธรรม และยังมีประชาชนที่ไม่ได้รับบริการจากหน่วยงาน ด้านกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนในประเทศ กระทรวงยุติธรรมภายใต้การนำของผม
จึงมุ่งเน้นสร้างความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ตอบสนองแนวทางการทำงานของรัฐบาล เน้นการทำงานเชิงรุกผ่าน “ศูนย์ยุติธรรม”สร้างสุขที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ รวมทั้งบูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียม สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น

DAzTTy.jpg DAztlD.jpg DAzwG9.jpg

และเนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนา ๑๓๐ ปี กระทรวงยุติธรรม ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ผมพร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงทุกคนยังคงจะเดินหน้าต่อไปเพื่อแก้ไขปัญหาและมุ่งเน้นการปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความยุติธรรม ตามนโยบาย “ยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน” โดยที่ผ่านมาเราพยายามนำเทคโนโลยีต่างๆมาช่วยงานให้ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ การปราบปรามยาเสพติด ที่เน้นการยึดทรัพย์ตัดวงจรทางการเงินของเครือข่าย การเตรียมการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลผู้กระทำผิดเพื่อสนับสนุนงานกระบวนการยุติธรรม การตั้งศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยประชาชน (JSOC) การจัดทำแอฟพลิเคชั่นต่างๆ ให้ประชาชนสามารถร้องเรียนและขอคำปรึกษาในด้านต่างๆของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง รวมถึงสายด่วนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง พวกเราชาวยุติธรรม ยืนยันพร้อมนำบริการด้านงานยุติธรรมไปสู่ทุกท่านด้วยความรวดเร็ว เสมอภาค ทุกระดับในทุกพื้นที่

DAYpT0.jpg DAYXyR.jpg DAYvju.jpg

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments