วันอังคาร, พฤศจิกายน 29, 2022
หน้าแรกNewsThe Earth Official Fanclub ร่วมกันจัดโปรเจกต์สนับสนุนการทำงานของหน่วยงานช่วยเหลือสัตว์ในประเทศไทยทั้ง 4 ภาค เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของ เอิร์ท-พิรพัฒน์ วัฒนเศรษสิริ ครบ 28...

The Earth Official Fanclub ร่วมกันจัดโปรเจกต์สนับสนุนการทำงานของหน่วยงานช่วยเหลือสัตว์ในประเทศไทยทั้ง 4 ภาค เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของ เอิร์ท-พิรพัฒน์ วัฒนเศรษสิริ ครบ 28 ปี

 เนื่องในวันคล้ายวันเกิด เอิร์ท พิรพัฒน์ วัฒนเศรษสิริ ครบ 28 ปี #Happy28thEarthDay ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา แฟนคลับชาวไทยและอินเตอร์แฟนร่วมกันสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานช่วยเหลือสัตว์ในประเทศไทยทั้ง 4 ภาค รวมยอดบริจาคทั้งสิ้น 380,000 บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
โดยบริจาคไปยังสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้
1. มูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย (ภาคกลาง)
ยอดบริจาค  100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
2. มูลนิธิอนุรักษ์โคกระบือไทยและให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ถูกทอดทิ้ง (ภาคอีสาน)
ยอดบริจาค 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
3. The ARK Chiangmai (ภาคเหนือ)
มูลนิธิช่วยเหลือสุนัขและสัตว์บาดเจ็บหรือถุกทำร้าย
ยอดบริจาค 75,000  บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
4. มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย ประเทศไทย soi dog in thai  (ภาคใต้)
ยอบริจาค 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
5. โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมือง ปทุมธานี (ไถ่ชีวิต-โคกระบือ)
จำนวน  30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
The Earth Official Fanclub ร่วมกันจัดโปรเจกต์สนับสนุนการทำงานของหน่วยงานช่วยเหลือสัตว์ในประเทศไทยทั้ง 4 ภาค เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของ เอิร์ท-พิรพัฒน์ วัฒนเศรษสิริ ครบ 28 ปี
https://www.twentyfour-news.com/happy28thearthday/ ผ่าน @Twentyfournews
#EarthPirapat #ExploreOurTheEarth2022
#Happy28thEarthDay
The Earth Official Fanclub ร่วมกันจัดโปรเจกต์สนับสนุนการทำงานของหน่วยงานช่วยเหลือสัตว์ในประเทศไทยทั้ง 4 ภาค เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของ เอิร์ท-พิรพัฒน์ วัฒนเศรษสิริ ครบ 28 ปี
https://www.twentyfour-news.com/happy28thearthday/ ผ่าน @Twentyfournews
#EarthPirapat #ExploreOurTheEarth2022
#Happy28thEarthDay

#EarthPirapat #ExploreOurTheEarth2022
#Happy28thEarthDay
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments