วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 27, 2024

จดหมายเหตุรายเดือน September, 2018

นักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา ร่วมกันจัดแฟชั่นโชว์ปีที่ 18 ผลงานนักเรียนสร้างสรรค์ ต่อยอดสู่อาชีพ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียน วิทย์-คณิต (กลุ่มวิชาออกแบบ) โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ร่วมจัดแฟชั่นโชว์ปีที่ 18 โดยได้แรงบันดาลใจจากเอกลักษณ์ของสัตว์แต่ละชนิด สื่อออกมาในรูปแบบเครื่องแต่งกาย สร้างสรรค์ออกมาได้อย่างสวยงานแและน่าชื่นชม นางสาวกนกพิชญ์ วันนำ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการจัดแสดงแฟชั่นโชว์ กล่าวว่า "โครงการจัดแสดงแฟชั่นโชว์ครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 18 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพ สร้างสรรค์จิตนาการ และร่วมกิจกรรมกันในด้านการออกแบบในแขนงต่างๆ ทั้งเครื่องแต่งการ เวที...
- Advertisment -

Most Read