วันอาทิตย์, เมษายน 14, 2024
หน้าแรก News ยิ้มแก้มปริ “คุณศราณี วิสุทธิผล” พาผลิตภัณฑ์ น้ำหัวปลีผสมอินทผลัม “Milk Plus & More” เข้ารับรางวัล PRESS AWARDS 2018 “เณศไอยรา”

ยิ้มแก้มปริ “คุณศราณี วิสุทธิผล” พาผลิตภัณฑ์ น้ำหัวปลีผสมอินทผลัม “Milk Plus & More” เข้ารับรางวัล PRESS AWARDS 2018 “เณศไอยรา”

0
ยิ้มแก้มปริ “คุณศราณี วิสุทธิผล” พาผลิตภัณฑ์ น้ำหัวปลีผสมอินทผลัม “Milk Plus & More” เข้ารับรางวัล PRESS AWARDS 2018 “เณศไอยรา”

กรุงเทพฯ – ชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย  จัดงานมอบรางวัล PRESS AWARDS 2018 “เณศไอยรา” ด้านการสื่อสารมวลชน ดีเด่น ให้แก่บุคคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน วิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นดารา นักแสดง ศิลปิน ผู้ประกาศข่าว และผู้ผลิตรายการ ฯลฯ ที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม และใช้โอกาสจากสาขาวิชาชีพ สร้างประโยชน์ให้แก่สังคม และ รางวัล “เณศไอยรา” ด้านความสำเร็จ มอบให้แก่บุคคลตัวอย่าง ในหลากหลายสาขาอาชีพ ที่สามารถบริหารจัดการ การทำงาน หรือธุรกิจของตนเองให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางในการบริหารงานที่ดี ไม่เอารัดเอาเปรียบ ใส่ใจในทุกขั้นตอนของการทำธุรกิจ เพื่อให้ได้คุณภาพและมาตรฐานที่ดี

ซึ่งชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย จัดขึ้นภายใต้แนวคิดต้นแบบคุณค่าของสังคม เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติองค์กร บุคคล และผู้เกี่ยวข้องในวงการสื่อสารมวลชน ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน และดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี อันจะก่อให้เกิดการส่งเสริมให้เกิดการทำดีในสังคมต่อไป

และหนึ่งในผู้ที่ได้รับด้านรางวัลแห่งความสำเร็จ เพื่อเป็นบุคคลตัวอย่าง ก็คือนักธุรกิจสาวสวย มากความสามารถ คุณศราณี วิสุทธิผล ที่ขอทำธุรกิจอย่างแตกต่าง สร้างสรรค์ไม่เหมือนใคร กับผลิตภัณฑ์ น้ำหัวปลีผสมอินทผลัม แบรนด์ “Milk Plus & More” ที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั้งใน และต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มของผู้บริโภค ที่รักและใส่ใจในสุขภาพของตนเอง รวมถึงผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามก็สามารถ ทานได้เช่นกัน เพราะผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ฮาลาล อีกด้วย

สำหรับท่านใดที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียด และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/Milkplusandmore, Line ID : @milkplusandmore เบอร์โทรศัพท์ 099-474-5565