วันศุกร์, มิถุนายน 9, 2023
หน้าแรก News ประชาชนภาคใต้ หลอมรวมความรัก ความสามัคคี รวมพลังใจด้วยความภักดี จัดงานมหกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เทิดไท้องค์ราชัน

ประชาชนภาคใต้ หลอมรวมความรัก ความสามัคคี รวมพลังใจด้วยความภักดี จัดงานมหกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เทิดไท้องค์ราชัน

0
ประชาชนภาคใต้ หลอมรวมความรัก ความสามัคคี รวมพลังใจด้วยความภักดี จัดงานมหกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เทิดไท้องค์ราชัน

ชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับข้าราชการ และประชาชนจัดงานมหกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เทิดไท้องค์ราชันเทิดไท้องค์ราชัน โดยมีนาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นประธานเปิดงาน ณ ตำบลจะกว๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

1609061958498 1609061915753 1609061914080 1609061912173

กิจกรรมนั้นจะมีการแห่ขบวนช้าง 10 เชือก โดยเริ่มจากองค์การบริหารส่วนตำบลจะกว๊ะ ณ ลานกิจกรรมตำบลจะกว๊ะ นอกจากนี้ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การแสดงรำรอแงงถวายพระพรของกลุ่มสตรี อ.รามัน จ.ยะลา จำนวน 100 คน, การแสดงศิลปะป้องกันตัว(สีลัด), รำมโนราห์, การแสดงลิเกฮูลู ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม ๓ จังหวัดชายแดนใต้และร่วมช้อปสินค้าพื้นเมืองจากพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมแสดงให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของ 3 จังหวะชายแดนภาคใต้ที่มีมาอย่างยาวนาน อีกทั้งยังเป็นการรวมพลังประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีและความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 10

1609061936215 1609061938012 1609061910371 1609061948458

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กล่าวว่า  ตนมีความซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งที่ภาคราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าได้พร้อมใจกันด้วยความสมัครสมานสามัคคีจัดงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เทิดไท้องค์ราชัน ด้วยพระราชปณิธานที่จะพัฒนาประเทศและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ทรงแก้ไขปัญหาทุกด้านของอาณาประชาราษฎร ด้วยน้ำพระหฤทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา และเป็นพลังในการพัฒนาบ้านเมืองให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองตลอดมา เราปวงพสกนิกรชาวไทย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงต่างเดินทางมาแสดงความรัก ความสามัคคี พร้อมน้อมใจเป็นหนึ่งเดียวถวายความจงรักภักดี อีกทั้งในงานมีการแสดงศิลปะพื้นบ้านในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นำเอาศิลปวัฒนธรรมที่มีมาดั้งเดิม มาแสดงให้เป็นที่ประจักษ์แก่ลูกหลาน และพี่น้องชาวไทยเพื่อสืบสานและอนุรักษ์สืบไป

1609061946487 1609061944531 1609061941559 1609061929857

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีกิจกรรมต่างๆ มากมายเผยแพร่วัฒนธรรมพื้นบ้านให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวไทยทั่วประเทศและแสดงความจงรักภักดี ประชาชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงต่างพร้อมใจเดินทางมาหลอมรวมความรัก ความสามัคคี และหลอมรวมพลังใจด้วยความภักดีแด่พระองค์ท่าน

1609061908069 1609061927900 1609061925066 1609061922526