ผ่าวิกฤตสู้ภัยโควิดกับงาน สสว. CONNEXT : SME FESTIVAL “ตลาดนัดชุมชน พลิกวิกฤตสร้างโอกาสให้ SME” ณ จังหวัดพัทลุง

0
1648

เริ่มแล้ว งานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ช่วยผู้ประกอบการ โดย สสว. และสมาพันธ์ SME ไทยเดินหน้าจัดงาน สสว. CONNEXT : SME FESTIVAL “ตลาดนัดชุมชน พลิกวิกฤตสร้างโอกาสให้ SME” เร่งฟื้นเศรษฐกิจในประเทศ มุ่งสร้างความมั่นคงเศรษฐกิจฐานราก จัดหมุนเวียนทุกภาคทั่วประเทศ จัดต่อเนื่อง ที่ ณ ถนนช่วยทุกขราษฎร์ จังหวัดพัทลุง ตั้งเป้าสร้างรายได้จากการจัดงานทั่วประเทศให้เอสเอ็มอี กว่า 60 ล้านบาท

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าว ภายหลังการเปิดงานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า สสว. CONNEXT : SME FESTIVAL “ตลาดนัดชุมชน พลิกวิกฤต สร้างโอกาส ให้ SME” ภายใต้ “โครงการจัดงานแสดงสินค้าทั่วประเทศ SME FEST ณ ถนนช่วยทุกขราษฎร์อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ว่า จากสถานการณ์ภายในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมธุรกิจกลุ่มผู้ประกอบการ SME ได้แก่ ปัญหาสงครามการค้า และปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ ส่งผลผู้ประกอบการไม่สามารถดำเนินธุรกิจหรือประกอบการได้ตามปกติ

1608988687761 1608988689081 1608988690303

ด้วยเหตุนี้ สสว. ในฐานะหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้ดำเนินโครงการตามแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมครบวงจร หรือมาตรการ MSME 2020 จำนวน 8 ด้าน 13 มาตรการ โดย 1 ในมาตรการสำคัญที่จะเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ในสภาวะเศรษฐกิจดังกล่าวคือ มาตรการส่งเสริมด้านการตลาด ด้วยโครงการจัดงานแสดงสินค้า เพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ SME รวมถึงลดผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว

ผอ.สสว. เผยอีกว่า การจัดงานในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 จาก 10 ครั้ง ที่จะจัดขึ้นทั่วประเทศใน 10 จังหวัด โดย ที่จังหวัดพัทลุง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2563 ณ ถนนช่วยทุกขราษฎร์อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้ากว่า 200 ร้านค้า มีสินค้าหลากหลายมากมาย อาทิ สินค้าชุมชน สินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ พืช ผัก ผลไม้ อาหารสด อาหารทะเล อาหารแปรรูป สินค้าหัตกรรมพื้นบ้าน ของใช้ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายฝีมือชาวบ้าน สินค้าของฝากของดีของเด่นของจังหวัดพัทลุง อาทิ ซอสกะปิเคยนิ และสินค้าของเอสเอ็มอีจากทั่วไทย ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว สสว. ได้ร่วมกับสมาพันธ์ เอสเอ็มอีไทย เป็นผู้ดำเนินการจัดงานในครั้งนี้

1608988691535 1608988692629 1608988700348

โดย สสว. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินโครงการดังกล่าว จะเกิดประโยชน์ในการสร้างรายได้ให้แก่ ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดพัทลุง และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SME / Micro SME ทั้งภาคการผลิต การค้า การบริการ และภาคการเกษตร ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ เพิ่มช่องทางในการแสดงและจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการ รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาด การต่อยอดทางการค้า และการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ เกิดการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ และการกระจายรายได้ให้เกิดขึ้นภายในจังหวัดพัทลุง ซึ่งจะเป็นการบรรเทาผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจให้แก่ผู้ประกอบการ SME

การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า สสว. CONNEXT : SME FESTIVAL “ตลาดนัดชุมชน พลิกวิกฤตสร้างโอกาสให้ SME” ภายใต้ “โครงการจัดงานแสดงสินค้าทั่วประเทศ SME FEST” คาดว่า จะมีผู้ประกอบการได้รับประโยชน์และเข้าร่วมกิจกรรมรวมตลอดทั้งโครงการไม่น้อยกว่า 2,000 ราย และคาดว่าจะสามารถสร้างยอดขายให้กับผู้ประกอบการรวมแล้วไม่น้อยกว่า 60 ล้านบาท

1608988695206 1608988696456 1608988697779