วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 11, 2022
หน้าแรกNewsผู้กำกับระดับเซียน ปรัชญา - บัณฑิต - ดร.วีรินทร์ทิรา ร่วมเสริมแกร่งนิเทศฯ ม.หอการค้าไทย ยกระดับหลักสูตรภาพยนตร์ดิจิทัล รุกปั้น #เด็กฟิล์มหัวการค้า เติบโตสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในอนาคต

ผู้กำกับระดับเซียน ปรัชญา – บัณฑิต – ดร.วีรินทร์ทิรา ร่วมเสริมแกร่งนิเทศฯ ม.หอการค้าไทย ยกระดับหลักสูตรภาพยนตร์ดิจิทัล รุกปั้น #เด็กฟิล์มหัวการค้า เติบโตสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในอนาคต

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เดินหน้า ดัน #เด็กฟิล์มหัวการค้า รุกอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย แถลงข่าวเปิด ศูนย์พัฒนาการสื่อสารทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืนและทีมบริหารจัดการภาพยนตร์ดิจิทัล พร้อมเปิดตัว THE DIGITAL FILM TEACHERS ระดมกำลังสร้างองค์ความรู้จากตัวจริงแห่งวงการภาพยนตร์และสื่อสารมวลชน นำโดย ปรัชญา ปิ่นแก้ว บัณฑิต ทองดี  และดร.วีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส ให้เกียรติรับหน้าที่อาจารย์พิเศษ ผนึกพลังแห่งศาสตร์และศิลป์ มอบความรู้ด้านการผลิตสื่อและภาพยนตร์ นำไปสู่การเติบโตในอุตสาหกรรมบันเทิงและภาพยนตร์ไทยต่อไปในอนาคตอย่างแข็งแกร่งยั่งยืน ด้วยความรู้และประสบการณ์จริงแบบ Practice University ตามแบบฉบับการสอนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงที่มาของโครงการเปิดศูนย์ฯ ว่า “คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ต้องการขยายขีดความสามารถการแข่งขันของบุคลากรในแวดวงสื่อสารมวลชนของประเทศไทย ให้มีความรู้ความสามารถทัดเทียมในระดับนานาชาติ และขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ยุค Creative Economy หรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยใช้ความบันเทิงจากสื่อภาพยนตร์เป็น Soft Power เพื่อขับเคลื่อนสังคม หนุนนำอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สังคม วัฒนธรรมของประเทศไทย สู่สายตาของผู้ชมในระดับสากล ดังที่ภาพยนตร์หรือละครโทรทัศน์ไทยหลายเรื่อง ได้สร้างข้อพิสูจน์อย่างเป็นที่ประจักษ์มาแล้ว และนำมาซึ่งผลประโยชน์อย่างมหาศาลคืนกลับสู่เศรษฐกิจและประชาชนในประเทศ จึงนำมาสู่โครงการ ศูนย์พัฒนาการสื่อสารทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืนและทีมบริหารจัดการภาพยนตร์ดิจิทัล โดยได้รับเกียรติจากบุคลลซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าเป็นผู้กำกับชั้นแนวหน้าแห่งอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ได้แก่ อาจารย์ปรัชญา ปิ่นแก้ว, อาจารย์บัณฑิต ทองดี ตลอดจน ดร.วีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส ผู้เชี่ยวชาญและคร่ำหวอดอยู่ในวงการสื่อสารมวลชนของไทย มาร่วมถ่ายองค์ความรู้แก่ผู้เรียนด้วยประสบการณ์ทำงานจริง ซึ่งสอดคล้องกับคอนเซ็ปต์ของการเป็น Practice University ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย”
สำหรับศูนย์พัฒนาการสื่อสารทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืนและทีมบริหารจัดการภาพยนตร์ดิจิทัล เป็นโครงการภายใต้หลักสูตรของกลุ่มวิชาเอกภาพยนตร์ดิจิทัล คณะนิเทศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการสร้างบัณฑิตและบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ที่ก้าวสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ได้อย่างมีประสบการณ์ จากรายวิชาที่น่าสนใจของหลักสูตร ฯ อาทิ การผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล การบริหารจัดการธุรกิจภาพยนตร์ การเขียนบทภาพยนตร์ การออกแบบงานสร้างภาพยนตร์ การผลิตภาพยนตร์สารคดี การผลิตภาพยนตร์บันเทิง และอื่น ๆ อีกมากมาย ตลอดจนการเรียนการสอนจากคณาจารย์และวิทยากรที่มีประสบการณ์การทำงานจริง ร่วมสร้างองค์ความรู้และมอบประสบการณ์ระหว่างการศึกษา พร้อมโอกาสการทำงานร่วมกับมืออาชีพตัวจริงในวงการภาพยนตร์! 
ดร.วีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสื่อสารทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรรมการผู้จัดการ บริษัท 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด และบทบาทล่าสุดในฐานะผู้กำกับภาพยนตร์ไทยเรื่อง The Seed พันธุ์จี๊ดกรีนเกรียน เล่าว่า “การเปิดศูนย์พัฒนาการสื่อสารทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืนและทีมบริหารจัดการภาพยนตร์ดิจิทัล โดยหลักสูตรภาพยนตร์ดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีภารกิจสำคัญคือการมอบประสบการณ์จริงแก่ผู้เรียน ทั้งในด้านศาสตร์และศิลป์เพื่อการผลิตสื่อและภาพยนตร์ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ตลอดจนการวางรากฐานให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์เป็น Soft Power ที่เผยแพร่เนื้อหาจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในสังคมสู่สายตาผู้ชมในระดับสากล เป็นการยกระดับการศึกษาและขีดความสามารถของเยาวชนไทย ศูนย์ฯ มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนที่จะพัฒนาความเป็นเลิศด้านการสื่อสารที่มีคุณภาพ สู่ภาคธุรกิจ สังคม และประชาชนเพื่อความยั่งยืน และจะสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ด้านการสื่อสารเพื่อสร้างสรรค์ธุรกิจ และท้ายที่สุดคือการพัฒนาบุคลากรขององค์กรต่าง ๆ ทุกภาคส่วนให้มีความโดดเด่นด้านการสื่อสารที่จะนำไปสู่การสานต่อความยั่งยืนของประเทศชาติในอนาคต”

ด้าน ปรัชญา ปิ่นแก้ว ที่ปรึกษาอธิการบดี และที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาการสื่อสารทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ได้กล่าวถึงภาพรวมของตลาดอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยว่า “ภาพยนตร์ไทยนับเป็นสินค้าอย่างหนึ่ง ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า ความท้าทายของวงการภาพยนตร์ไทยนั้น ยังไม่เป็นที่ยอมรับเป็นวงกว้างในระดับสากล ซึ่งยังมีภาพยนตร์ไทยจำนวนไม่มาก ที่สามารถก้าวไปสู่จุดที่ทั่วโลกให้การยอมรับ ความท้าทายดังกล่าวสามารถตีความได้หลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นทัศนคติของผู้ชม ค่านิยมในระดับชนชาติ แม้กระทั่งคนไทยบางส่วน ยังคงขาดศรัทธาต่อภาพยนตร์ไทยที่ผลิตโดยคนไทยเช่นกัน อีกทั้งยังเกี่ยวเนื่องกับงานผลิตซึ่งต้องอาศัยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาบทที่ดีซึ่งเป็นหัวใจของภาพยนตร์ ตลอดจนการลงทุนเพื่อให้ได้งานสร้างที่มีคุณภาพ แม้ในความเป็นจริงภาพยนตร์ไทยที่มีคุณภาพและประสบความสำเร็จอย่างสูงนั้นมีจำนวนมาก แต่ยังไม่มากพอที่จะประกาศจุดยืนสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำของอุตสาหกรรมภาพยนตร์โลก ทำให้เราเหล่าวิทยากรและคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ จะต้องอาศัยประสบการณ์ทางวิชาชีพมาพัฒนาเป็นองค์ความรู้ที่จะถ่ายทอดสู่ผู้เรียนในหลักสูตรฯ เพื่อให้เกิดการพัฒนาแนวความคิด ความรู้ ความสามารถ และก้าวสู่วงการภาพยนตร์อย่างมี career path ที่คาดหวังความเติบโตก้าวหน้า และสามารถเป็นส่วนผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์ได้ต่อไปในอนาคต”

บัณฑิต ทองดี  ที่ปรึกษาอธิการบดี และที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาการสื่อสารทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และผู้กำกับภาพยนตร์ไทย กล่าวถึงโอกาสความก้าวหน้าของบุคลากรรุ่นใหม่ในวงการภาพยนตร์ว่า “ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสที่เพียงพอเท่ากัน ที่จะก้าวสู่การเป็นบุคคลชั้นนำที่จะประสบความสำเร็จในวงการภาพยนตร์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบท ด้านประสบการณ์ และความเข้าใจถึงทักษะที่แท้จริงของตนเองว่ามีความถนัดเฉพาะด้านใดเป็นพิเศษ ในทุกยุคสมัยจะเห็นได้ว่า เรามีตัวอย่างของคนไทยที่ประสบความสำเร็จเป็นอันดับต้น ๆ ของวงการภาพยนตร์ จากผลงานภาพยนตร์อันเป็นที่ประจักษ์สู่การยอมรับเป็นวงกว้าง ไม่ว่าจะในบทบาทของผู้กำกับการแสดง กำกับภาพ ผู้เขียนบท นักแสดง และอื่น ๆ หากเข้าใจในศาสตร์และศิลป์ และได้รับการบ่มเพาะจากหลักสูตรที่มีคุณภาพ ประกอบด้วยการเก็บเกี่ยวประสบการณ์จริงในระหว่างเรียน สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นโอกาสสำคัญ ที่ศูนย์พัฒนาการสื่อสารทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืนและทีมบริหารจัดการภาพยนตร์ดิจิทัล โดยกลุ่มวิชาเอกภาพยนตร์ดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จะสามารถส่งมอบให้ผู้เรียน ทั้งองค์ความรู้ และประสบการณ์ที่เต็มเปี่ยมได้อย่างแน่นอน”


น้อง ๆ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจในหลักสูตรฯ สามารถยื่น Portfolio ผลงานการถ่ายคลิปหรือหนังสั้น เพื่อเข้ารับการคัดเลือกและสัมภาษณ์โดยทีม Digital Film Teachers เพื่อพิจารณารับทุนการศึกษา The Next Directors สูงสุด 100% และทุนสนับสนุนสร้างหนัง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 ผู้ผ่านการพิจารณารับทุนการศึกษาสามารถเริ่มเรียนได้ในภาคเรียนที่ 1/2565 เริ่มเปิดภาคเรียนใน วันที่ 15 สิงหาคม 2565 โดยสามารถสมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ https://www.utcc.ac.th/admission/  สอบถามรายละเอียดได้ที่ LINE OA : @utcccare ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคารสัญลักษณ์ อาคาร 24 ชั้น 2 เปิดทุกวัน เวลา 8.30-17.00 น. โทร.02-6976767

#UTCC #นิเทศหอการค้า #หอการค้าไทย #เด็กหัวการค้า #UTCCFamily #ครอบครัวเด็กหัวการค้า #FollowYourDreams #LetsPlay #ทำหนัง #ภาพยนตร์ #เรียนทำหนังต้องเรียนกับตัวจริง

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments