TK Park เชิญร่วมนิทรรศการ Know the Now of Yourself

0
462

Know the Now of Yourself นิทรรศการพิเศษต้อนรับสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 49 ปีนี้ TK Park ชวน “em.Party” มาออกแบบการเรียนรู้ตัวตนที่หลากหลายผ่านทฤษฎี Cognitive Function กับเส้นทางกิจกรรมทดสอบความรู้สึกภายในใจ เพื่อเรียนรู้ที่จะลงมือตัดสินใจและรับมือกับภาวะปัจจุบันของตนเอง โดยมีหนังสือเป็นตัวช่วยและเพื่อนร่วมทาง

พบนิทรรศการพิเศษของ TK Park ที่จัดแสดงระหว่าง 17 – 25 เมษายน 2564 เวลา 10.00 – 21.00 น. ที่บูธ HH04 งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 49 & งานสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่ 19 ไบเทค บางนา