วันอาทิตย์, สิงหาคม 14, 2022
หน้าแรกNewsสช. แนะใช้ "ธรรมนูญสุขภาพ" สร้างวงจรอาหารคุณหนุนท้องถิ่นจัดการอาหารในโรงเรียน

สช. แนะใช้ “ธรรมนูญสุขภาพ” สร้างวงจรอาหารคุณหนุนท้องถิ่นจัดการอาหารในโรงเรียน

สช. รุกขับเคลื่อนระบบการอาหารในโรงเรียน ชู 12 พื้นที่ จ.สุรินทร์ เป็นต้นแบบ พร้อมเสนอแนะใช้ธรรมนูญสุขภาพเป็นเครื่องมือกำหนดเป้าหมายร่วมกัน ด้านเทศบาลตำบบเมืองแกย้ำ ท้องถิ่นต้องปรับวิธีคิด และสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในชุมชนให้ได้

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมา ทางสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ศึกษาดูงานการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในเรื่อง “อาหารโรงเรียนเปลี่ยนชุมชน” ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์

“เมืองแก” สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนส่งเสริมคุณภาพอาหารกลางวันเด็ก โดยในอดีตการจัดการอาหารกลางวันของที่นี่ไม่ได้แต่กต่างจากพื้นที่อื่นๆ คือจ้างเหมาแม่ครัวมาทำอาหารให้ด้วยราคาที่ต่ำสุด ส่งผลต่อคุณค่าทางโภชนาการที่แปรผันไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเมื่อเล็งเห็นถึงสภาพปัญหาทุกฝ่ายจึงคิดหาทางออกด้วยการ “ต้องให้ชุมชนและผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม” และกลายเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการอาหารกลางวันให้กับเด็กๆ

ด้วยการทำระบบท”ครัวกลาง” โดยการสำรวจและขึ้นทะเบียนเกษตรกรในพื้นที่ และรับซื้อผลผลิต พืช ผัก ผลไม้ และ เนื้อสัตว์ มาปรุงอาหารโดยแม่ครัวกลางที่จ้างมาเพียงกลุ่มเดียว ซึ่งเมนูอาหารจะอ้างอิงจากโปรแกรม Thai School Lunch

จากการดำเนินการข้างต้น เด็กๆเมืองแก จึงได้รับประทานอาหารที่สะอาด ปลอดภัย จากแหล่งผลิตที่ไว้ใจได้อันเกิดจากความรักและห่วงใยของคนทั้งชุมชนที่ตั้งใจผลิตให้ลูกหลานของตนเองได้รับทาน และผู้ที่มีส่วนอย่างมากในโครงการนี้คือ คุณ สุรศักดิ์ สืงห์หาร ปลัดเทศบาลตำบลเมืองแก

นอกจากนี้ยังมี “โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ” ที่เป็นพื้นที่ต้นแบบการจัดการอาหารในโรงเรียน ซึ่งที่ผ่านมา ทางโรงเรียนได้ดำเนินงานอย่างเข้มแข็งเพื่อการจัดการอาหารในโรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนทั้ง 235 คน โดยการสร้างการมีส่วนร่วมของคณะครู นักเรียน และ ผู้ปกครอง ช่วยกันจัดหาและผลิตวัตถุดิบ พืช ผัก ผลไม้ นำมาทำอาหารให้เด็กๆได้รับประทานอย่างถูกต้องตามโปรแกรม  Thai School Lunch

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments