ดร.ทวีศักดิ์ เผ่าบัณฑูร นำคณะอนุกรรมการฯ อัญเชิญ เทียนมาฆประทีปพระราชทาน สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ถวายเป็นพุทธบูชา ณ พระอุโบสถ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อ.เมือง จ พระนครศรีอยุธยา

0
272

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเทียนมาฆประทีป และโคมเทียนแก้ว แก่สมาคมพุทธบริษัทส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา เพื่ออัญเชิญถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระอารามต่างๆทั่วประเทศ ในเทศกาลวันมาฆบูชา ในโครงการ “วันมาฆบูชา สืบสานพระศรัทธา องค์วรขัตติยราชนารี”

โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้อัญเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ เผ่าบัณฑูร ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีอัญเชิญ พร้อมด้วย นางศรีนวล ลัภกิตโร ที่ปรึกษากรมการศาสนา ประธานคณะอนุกรรมการ ดร.ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์ รองประธานคณะอนุกรรมการฯ ดร.เขมชาติ ปริญญานุสรณ์ ( อ.คฑา ชินบัญชร) อนุกรรมการฯ และ ว่าที่ รต. ธนัท ชัชวาลย์ เลขาธิการสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ได้ร่วมในพิธีอัญเชิญในครั้งนี้ ด้วย โดยจะอัญเชิญถวาย ณ พระอุโบสถ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐o น.

และภายหลังพิธีอัญเชิญ ดร.ทวีศักดิ์ เผ่าบัณฑูร ประธานในพิธีได้นำ คณะอนุกรรมการฯ ถวายสักการะห่มผ้าเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต ) ณ วิหาร และร่วมสักการะศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมากในบริเวณวัดเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย