test
วันศุกร์, กรกฎาคม 12, 2024
หน้าแรกNewsสนช. เปิดตัวโครงการใหม่ “นิลมังกร 10x” จับมือ “ม.เกษตรฯ และกลุ่มนักลงทุนอิสระ” ผลักดันธุรกิจนวัตกรรม สู่ตลาดทุน

สนช. เปิดตัวโครงการใหม่ “นิลมังกร 10x” จับมือ “ม.เกษตรฯ และกลุ่มนักลงทุนอิสระ” ผลักดันธุรกิจนวัตกรรม สู่ตลาดทุน

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. เปิดตัวโครงการ “นิลมังกร 10x” เพื่อสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมด้านการสร้างยอดขาย เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดทุน พร้อมยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรมของผู้ประกอบการส่วนภูมิภาคของประเทศไทย ที่จะมียอดขายไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาทในระยะเวลา 3 ปี

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ว่า “จากการดำเนินการจัดโครงการสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมประเทศไทย รุ่นที่ 1 และ 2 (นิลมังกร) ขึ้น โดยมุ่งหวังให้โครงการดังกล่าว ได้เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านธุรกิจนวัตกรรม ผ่านผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจากการดำเนินโครงการดังกล่าวพบว่า ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถในการผลิตสินค้าหรือบริการนวัตกรรม แต่ปัญหาที่พบคือ ผู้ประกอบการเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ รวมไปถึงบุคลากรที่จะลงมือปฏิบัติงานหรือทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตลาด เพื่อทำให้เกิดยอดขาย ดังนั้น สนช. ในฐานะเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดธุรกิจนวัตกรรม จึงมีแนวทางในการพัฒนาผู้ประกอบการด้วยการจัดหาที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ ที่จะเข้าไปช่วยในการวางแผนธุรกิจ แผนการตลาด และช่วยลงมือปฏิบัติงานหรือกิจกรรมตามแผนธุรกิจและแผนการตลาดที่กำหนดขึ้น เพื่อสร้างยอดขายให้มีการเติบโต และเป็นการสร้างผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูงให้เข้าสู่ตลาดทุน พร้อมยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรมของผู้ประกอบการส่วนภูมิภาคของประเทศไทย ที่จะมียอดขายไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท ในระยะเวลา 3 ปี”

โดยโครงการนี้  สนช. ในบริบทของการเป็น “พี่เลี้ยงผู้ผลักดัน” ได้ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกลุ่มนักลงทุนอิสระ เพื่อผลักดันธุรกิจนวัตกรรมให้ได้รับการขยายผลหรือการสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักจำนวน 4 ธุรกิจ/ปี และสามารถขยายธุรกิจท้องถิ่นด้วยการใช้นวัตกรรมและมียอดขายเพิ่มขึ้น ไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท ในระยะเวลา 3 ปี และยังเป็นการส่งเสริมและสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการให้เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและยกระดับเศรษฐกิจของพื้นที่ได้

พร้อมกันนี้ ทาง สนช. ได้เปิดตัวบริษัทแรกที่เข้าร่วมโครงการ นิลมังกร 10x คือ “บริษัท เดอนัว จำกัด” และยังได้เปิดตัว “กลุ่มที่ปรึกษาและนักลงทุน” ที่จะมาร่วมผลักดันธุรกิจ โดยกลุ่มที่ปรึกษา ได้แก่ ผศ.ดร.ลลิตา โกศการิกา นักสร้างแบรนด์ และกลุ่มนักลงทุน ได้แก่  คุณทรงพล ชัญมาตรกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟูมฟัก จำกัด, คุณรุ่งธรรม พุ่มสีนิล นักเล่าเรื่อง เสริมความแข็งแกร่งให้จุดขายของแบรนด์ เพื่อเพิ่มยอดขายสุดปังให้ธุรกิจ, คุณยุทธนา บุญอ้อม (ป๋าเต็ด) นักคิด นักสร้างสรรค์ สร้างความครีเอทีฟให้กับแบรนด์ เพื่อสร้างจุดขายธุรกิจ

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments