“แคนดี้” พร้อม “ดีเจพี่อ้อย”นำทัพดารา ส่งมอบความสุขวันวาเลนไทน์

0
223

วันศุกร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (ผอ.ศสค.นบ.) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม สค. ส่งมอบความสุขวันวาเลนไทน์ – วันกตัญญู ภายใต้แนวคิด “รักหมดใจ…ยังไงก็ครอบครัว My Family, My Endless Love” ในรูปแบบ Live สด ผ่าน Facebook กรมสค. เพื่อเป็นการส่งมอบความรักความห่วงใยให้กับครอบครัวไทยทั่วประเทศ และให้ครอบครัวส่งความรักความห่วงใยให้กับสมาชิกทุกช่วงวัยในครอบครัว ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้เวลาอยู่ด้วยกันอย่างมีคุณภาพ

1613390127425 1613390150459 1613390140495 1613390128890

การนี้ นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (อสค.) นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมสค. ดีเจ – พี่อ้อย คุณนภาพร ไตรวิทย์วารีกุล คุณแคนดี้ รากแก่น และคุณตะวัน ปัณณวิชญ์ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

1613390139105 1613390135314 1613390148653