วันอังคาร, กรกฎาคม 5, 2022
หน้าแรกPr.กลุ่มมิตรผลร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดตัวโครงการ “สุพรรณบุรี Carbon Neutrality Model” ชูอุทยานมิตรผลด่านช้าง โมเดลโรงงานต้นแบบแห่งแรกด้านความเป็นกลางทางคาร์บอน เดินหน้าสร้างเมืองคาร์บอนต่ำระดับประเทศ มุ่งสู่เป้าหมาย...

กลุ่มมิตรผลร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดตัวโครงการ “สุพรรณบุรี Carbon Neutrality Model” ชูอุทยานมิตรผลด่านช้าง โมเดลโรงงานต้นแบบแห่งแรกด้านความเป็นกลางทางคาร์บอน เดินหน้าสร้างเมืองคาร์บอนต่ำระดับประเทศ มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero

กลุ่มมิตรผล นำโดย นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร กลุ่มมิตรผล ร่วมเปิดโครงการ “สุพรรณบุรี Carbon Neutrality Model” โดยได้รับเกียรติจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเผยวิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาด้านความยั่งยืน พร้อมชูอุทยานมิตรผลด่านช้างสู่การเป็นโรงงานต้นแบบแห่งแรกที่มี


ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 
2023 ผ่าน แนวทางการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการก้าวสู่เมืองคาร์บอนต่ำของจังหวัดสุพรรณบุรี ณ อุทยานมิตรผลด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้ กลุ่มมิตรผลยังประกาศเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2030 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยและนานาประเทศทั่วโลกอย่างยั่งยืน

บุคคลในภาพ (ซ้าย – ขวา)

  1. นายจตุพร บุรุษพัฒน์                        ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  2. นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน                 รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  3. นายวราวุธ ศิลปอาชา                        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  4. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ                     ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร กลุ่มมิตรผล
  5. นายชูชีพ พงษ์ไชย                            รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments