วันศุกร์, กันยายน 22, 2023
หน้าแรกNewsคุณ พีรภพ หาญไกรพงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท เคนยากุ (ประเทศไทย) จำกัด เข้ารับรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ คร้ังที่...

คุณ พีรภพ หาญไกรพงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท เคนยากุ (ประเทศไทย) จำกัด เข้ารับรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ คร้ังที่ 15

(8 สิงหาคม 2566) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติมอบรางวัล SME ดีเด่น (SME Outstanding of 15th SME National Award) กลุ่มธุรกิจยาและอาหารเสริมแก่ นายพีรภพ หาญไกรพงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท เคนยากุ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานรับผลิตยาแผนปัจจุบันและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จากการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่15 จัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็นรางวัลอันทรงเกียรติ ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง แสดงความเป็นเลิศของการบริหารจัดการองค์กรระดับสากล  ณ ห้อง Crystal Grand Ballroom, CDC Crystal Design Center กรุงเทพฯ

สําหรับการประกวดปีนี้ มีผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัล จํานวน 709 ราย โดยมีผู้ประกอบการผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การตัดสินที่กําหนดไว้ได้รับรางวัล จํานวน 40 ราย ได้แก่ รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ จํานวน 17 ราย รางวัล SME ดีเด่น จํานวน 23 ราย และยังมี การมอบรางวัลพิเศษ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ อีก 6 รางวัล ได้แก่ รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ยอดเยี่ยม มอบให้สําหรับผู้ประกอบการที่มีผลคะแนนรวมสูงสุดในปีนี้ รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ 3 ปี ซ้อน 2 รางวัล รางวัล SME โดดเด่นด้านนวัตกรรม 1 รางวัล รางวัล SME โดดเด่นด้าน BCG 1 รางวัล และรางวัล SME โดดเด่นด้านการสร้างคุณค่าต่อสังคม และการเติบโตอย่างยั่งยืน อีก 1 รางวัล

รายงานข่าวเผยว่า ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลปีนี้ สามารถสร้างมูลค่ายอดขายในประเทศ ที่เพ่ิมขึ้นกว่า 500 ล้านบาท และสามารถสร้างมูลค่าจากการส่งออกที่เพ่ิมขึ้นได้ 1.9 ล้านบาท ซึ่งแสดงถึง การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม ไปสู่ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ สะท้อนบทบาทของเอสเอ็มอีไทยได้อย่างชัดเจน

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments