วันพุธ, กุมภาพันธ์ 21, 2024
หน้าแรกNews“ฯพณฯ วันมูหะมัดนอร์ มะทา” ประธานรัฐสภา เปิดงานและเข้าร่วมประชุม สุดยอดผู้นำระดับโลก GLS 2023 ในฐานะผู้นำที่เป็นแบบอย่าง พร้อมรับรางวัลสุดยอดผู้นำ GLS 2023...

“ฯพณฯ วันมูหะมัดนอร์ มะทา” ประธานรัฐสภา เปิดงานและเข้าร่วมประชุม สุดยอดผู้นำระดับโลก GLS 2023 ในฐานะผู้นำที่เป็นแบบอย่าง พร้อมรับรางวัลสุดยอดผู้นำ GLS 2023 Leadership Award

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 26 พฤศจิกายนที่ผ่านมา “ฯพณฯ วันมูหะมัดนอร์ มะทา” ประธานรัฐสภา เข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำระดับโลก GLS 2023 (Global Leadership Summit 2023) ในฐานะผู้นำที่เป็นแบบอย่าง และรับรางวัลสุดยอดผู้นำ GLS 2023 Leadership Award สำหรับการประชุมดังกล่าวจัดโดย สภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ (United Peace Keepers Federal Council : UNPKFC) ร่วมด้วย คณะกรรมการแห่งชาติจาเมกาเพื่อ UNESCO และ Adventure of Humanity (ก่อตั้งโดย Michael Jackson และ Nelson Mandela) , สมาคมสหประชาชาติ UNA-USA /Coachella Valley Califonia USA Chapeter ร่วมเป็นเจ้าภาพพันธมิตร โดยเป็นการรวมตัวของผู้มีวิสัยทัศน์ และผู้ทรงเกียรติเข้าร่วมกิจกรรม การประชุมสุดยอดผู้นำโลกครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมสันติภาพโลก โดยเน้นย้ำถึงความพยายามในการเป็นผู้นำด้านมนุษยธรรมมากกว่า 165 ประเทศ รวมทั้ง

ซึ่งภายในงาน “ฯพณฯ วันมูหะมัดนอร์ มะทา” ประธานรัฐสภา ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความร่วมมือในครั้งนี้ว่า สันติสุขและสันติภาพจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องเกิดจากการพูดคุยกันเป็นหลัก “งานนี้การเชิญให้พี่น้องทั่วโลกมาร่วมงานเพื่อสร้างสันติภาพ เพราะในขณะนี้โลกของเรา ต้องการให้ความขัดแย้งหมดไป โดยอาศัยเรื่องของความยุติธรรม ความเข้าใจ การปรึกษาหารือ เป้าหมายหลักเพื่อสร้างสันติภาพ สันติสุขให้มันเกิดขึ้น ซึ่งแน่นอนสิ่งเหล่านี้ต้องประกอบด้วยความยุติธรรม ความเข้าใจกัน”

“ในวันนี้ก็มีหลายหน่วยงานจากหลายภูมิภาค หลายทวีปมาร่วมมือกัน ผมเชื่อว่างานนี้จะทำให้เกิดความเข้าใจที่ดี เพื่อให้เกิดความสุขและสันติภาพ เพราะในตอนนี้โลกเรากำลังเผชิญกับความขัดแย้งกัน  ซึ่งงานนี้จัดขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนมีความสุข เป็นการจัดโดยองค์กรของภาคประชาชน และสิ่งสำคัญทุกอย่างอยู่ที่ประชาชนเป็นที่ตั้ง และการพูดคุยกันเป็นหนทางของการสร้างสันติภาพไปสู่สันติสุข รวมไปถึงความยุติธรรม ถ้าที่ใดไม่มีความยุติธรรม ก็ต้องมีการต่อสู้กันเกิดขึ้น ไม่มีพื้นที่ใดที่ไม่มีปัญหาแต่เราต้องแก้ด้วยการพูดคุย ไม่จำเป็นต้องใช้กำลัง ไม่จำเป็นต้องใช้อาวุธ  ซึ่งจะทำให้เกิดการสูญเสีย โดยองค์กรเหล่านี้จะมาพูดคุยกันเพื่อช่วยคลีคลายปัญหา และถ้ามีการพูดจาแบบนี้ขึ้นเรื่อยๆ โลกก็จะมีสันติภาและสันติสุขได้เร็วขึ้น”

ดร.อภินิตา ไชยชนะ ประธานสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ (UNPKFC) ยังได้ให้รายละเอียด ในการประชุมสุดยอดผู้นำระดับโลก GLS2023 (Global Leadership Summit2023) เป็นครั้งที่สองของประเทศไทย ที่ได้รับความร่วมมืออย่างเข้มแข็ง โดยภาครัฐ,เอกชน ,จิตอาสา และภาคีเครือข่ายที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มารวมตัวกันเพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพ เพื่อง่ายต่อการทำงานและความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน โดยมุ่งเน้นย้ำความร่วมมือเป็นสำคัญ เพราะสันติภาพนั้น ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เพียงแค่ส่วนใดส่วนเดียว แต่เป็นความร่วมมือที่ต้องขยับ เขยิบ และขยายเครือข่าย ไปสู่ระดับนานาชาติ โดยมีบุคคลสำคัญ และองค์กรระดับโลก ที่เห็นด้วยและให้ความร่วมมือในสิ่งที่เราทำ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยมุ่งเน้นให้ยุวฑูตสันติภาพ (Young Peace Ambassador)ได้มีส่วนร่วมและซึมซับภารกิจในกิจกรรมขององค์กร เพื่อที่ต่อไป กลุ่มความหวัง และอนาคตของโลก ก็คือเยาวชนที่จะเติบโตเป็นผู้นำในอนาคต ขอขอบคุณภาครัฐ ,เอกชน และภาคีเครือข่ายจิตอาสาจำนวนมาก นักเคลื่อนไหวด้านสิทธมนุษยชน นางงาม , นักแสดง , นักการทูต , ผู้มีอิทธิพลต่อสังคม ทั้งในและต่างประเทศ และบุคคลที่อยู่ในที่ลับ ที่ทุ่มเท เสียสละ ทำให้ความสำเร็จในการทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสันติภาพในประเทศไทยนั้น ไม่ไกลเกินเอื้อมอีกต่อไป

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments