“สื่อโฆษณาในห้าง” โตต่อเนื่อง เทรนด์ที่คนยุคดิจิทัลต้องรู้

0
803

ในยุค Digital Disruption คอนเทนต์ต้องดึงความสนใจผู้บริโภคให้ได้ภายใน 8 วินาทีแรกเพราะผู้บริโภคยุคใหม่มีลักษณะเป็น NOWISM คือต้องการความรวดเร็วฉับไว แบรนด์ต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับ “Attention Span” ของผู้บริโภคที่มีความสนใจสั้นลง อีกทั้งสมาร์ทโฟนได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันอย่างเต็มรูปแบบ ผู้บริโภคจึงเข้าถึงสื่อโฆษณาได้เยอะและหลากหลายมากขึ้นทั้งยังสามารถเห็นโฆษณาได้ตลอดเวลาผ่านสื่อออนไลน์ส่งผลให้ Customer Journey ของผู้บริโภคซับซ้อน เกิดพฤติกรรมเลือกซื้อสินค้าที่ผสมผสานอยู่ในช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ แบรนด์ต้องปรับกลยุทธ์การวางแผนสื่อโฆษณา (Media Plan) ให้สอดคล้องไปกับยุคดิจิทัลนี้ด้วย คุณปภพ ฤชุตระกูล Head of Strategy and Planning (Digital & Traditional) มายด์แชร์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงแนวโน้มอุตสาหกรรมโฆษณาโดยอ้างถึงข้อมูลจากนีลเส็น ประเทศไทย ว่าเม็ดเงินโฆษณาในช่วงเดือนมกราคมถึงตุลาคมปี 2562 เพิ่มขึ้น 3% เทียบกับในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 มีมูลค่าอยู่ที่ 102,274 ล้านบาท สื่อทีวียังเป็นสื่อที่มีสัดส่วนการใช้เงินโฆษณาสูงสุดอยู่ที่ 57% โดยสื่อที่เติบโตได้ดีคือสื่อดิจิทัลและสื่อนอกบ้าน ด้วยความที่สื่อแต่ละประเภทมีจุดเด่นแตกต่างกัน เช่น สื่อทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ สร้างการรับรู้ในวงกว้างทั่วประเทศ สื่อออนไลน์ทำ Targeted ได้แบบ Personalization เมื่อมาภายในห้างฯก็จะเจอสื่อ In-Store ซึ่งเป็น Touch Point หนึ่งที่ช่วย Remind Brand เกิดการรับรู้และกระตุ้นการตัดสินใจซื้อ นอกจากนี้การตลาดในยุค IoT แบรนด์ไม่ใช่แค่สร้างผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของผู้บริโภคเพียงอย่างเดียวแต่ต้องลงลึกไปถึงระดับการสร้างประสบการณ์ทางดิจิทัลให้เป็นเฉพาะบุคคล (Personalized Digital Experience) พร้อมทั้งปรับกลยุทธ์วางแผนส่ือแบบเฉพาะเจาะจงมากข้ึนโดยยังให้ความสำคัญกับสื่อ In-Store ซึ่งเป็นช่องทางที่สําคัญของ Advertising Mix ในแต่ละแคมเปญ

สื่อ In-Store สามารถสร้าง Shopper Engagement ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลสำรวจพบว่ามีลูกค้ามาเดินใช้บริการภายในร้านค้าจำนวน 32 ล้านคนต่อเดือน จากการศึกษาพฤติกรรมซึ่งสอดคล้องกับผลสำรวจจากสิงคโปร์พบว่ามีลูกค้ามากถึง 73% ที่ไม่ได้วางแผนการซื้อสินค้าล่วงหน้า ด้วยเหตุผลนี้สื่อ In-Store จึงสามารถสร้างโอกาสให้ลูกค้าเข้าถึงข้อความประชาสัมพันธ์ที่อยู่บนชั้นวางสินค้าได้มากขึ้นหรือแม้แต่สร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าที่วางแผนการซื้อสินค้ามาแล้วล่วงหน้าเปลี่ยนใจได้เมื่อเจอกับสื่อโฆษณาเพราะสื่อ In-Store มีจุดเด่นของการเป็นสื่อสุดท้ายที่ลูกค้าจะเห็นก่อนตัดสินใจซื้อ ดังนั้นโอกาสที่ลูกค้าจะเปลี่ยนใจในแบรนด์สินค้ายิ่งสูงตาม

สื่อ In-Store วัดผลได้ นอกจากจะมีการนำข้อมูล Big data ของ Shoppers ในห้างฯ มาใช้เพื่อทำการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสื่อโฆษณาในช่วง Ads campaign แล้ว สื่อโฆษณา In-Store ก็ยังได้ถูกพัฒนารูปแบบให้เป็นดิจิทัลมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น การใช้ระบบ Interactive ทัชสกรีนที่หน้าจอของป้ายโฆษณาที่สามารถให้ทั้งข้อมูลของตราสินค้า ปรับเปลี่ยนภาษาได้หลากหลาย และโต้ตอบกับลูกค้าที่เข้ามาเลือกซื้อสินค้าได้ทันทีโดยข้อมูลที่ถูกรวมรวบไว้จะถูกนำมาประมวลผลเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวางแผนให้กับตราสินค้าใน Ads campaign ต่อไป

ขยายเครือข่ายเพิ่มอีก 870 สาขา คุณเดิร์ก ยัน เหร์มัน อาร์ทส ประธานกรรมการบริหารบริษัท โอเอ็มจี โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในเครือได้แก่ บริษัท แอคมีเดีย (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท เดโม เพาเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำการให้บริการโซลูชั่นด้านสื่อโฆษณาและกิจกรรมทางการตลาดในร้านค้าปลีกสมัยใหม่เปิดเผยว่า “แอคมีเดียเป็นบริษัทรับทำสื่อโฆษณาให้ซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อชั้นนำทั่วประเทศ บริษัทมีการเติบโตมากขึ้นโดยเซ็นสัญญาเป็นพันธมิตรกับซีเจและมินิบิ๊กซี สร้างเครือข่ายสื่อโฆษณาในห้างใหญ่สุดในประเทศไทยโดยมีเครือข่าย 1,400+ แห่งทั่วประเทศ ประกอบด้วย บิ๊กซี 900+ สาขา ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต 165+ สาขา ซีเจ ซูเปอร์มาร์เก็ต 300+ สาขา วิลล่า มาร์เก็ต 30+ สาขา และห้างโมเดิร์นเทรดท้องถิ่น 50+ สาขา ด้วยประสบการณ์กว่า 26 ปีของแอคมีเดียที่โดดเด่นเรื่องการสร้างสรรค์สื่อโฆษณาในรูปแบบ Sensory Marketing เชื่อมโยงประสบการณ์ในเชิงอารมณ์ความรู้สึกให้เกิดขึ้นกับลูกค้าผ่านโสตประสาทสัมผัส คือ รูป กลิ่น เสียง สัมผัส ทำให้สื่อโฆษณาของแอคมีเดียได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน กระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความสนใจในสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและตัดสินใจซื้อ ณ จุดขายได้ ในปีหน้าแอคมีเดียมีแผนขยายสาขาเพิ่มขึ้นและวางแผนนำเทคโนโลยีแบบใหม่เข้ามาใช้เพื่อทำให้สินค้าของแบรนด์ประสบความสำเร็จจากการใช้สื่อโฆษณา ณ จุดขายได้มากยิ่งขึ้น” คุณเดิร์ก ยัน กล่าวทิ้งท้าย

In-Store advertising in the IoT Era

In the Internet age, ad content must attract the attention of consumers within the first 8 seconds because of the growing trend of NOWISM, where consumers have shorter “Attention Span” and pursue instant gratification. Besides, smartphones have a much bigger role in most consumers’ daily life, accessing a wide variety of news, sponsored content and ads anytime and anywhere, in particular through social media. This results in a more complex consumer journey. According to Mr. Paphop Ruchutrakool, Head of Strategy and Planning (Digital & Traditional) Mindshare, the planning and purchasing behavior off-and online are closely entangled, and the Media Planning strategy should be adjusted to cover both. He also shed some light on advertising industry trends, and figures from an independent advertising index by Nielsen. Ad spending from January to October 2019 increased by 3% compared to the same period in 2018 with a value of 102,274 million baht. TV media as a medium still has the highest proportion of advertising income, up to 57%. Out of Home and Digital media outperformed. Each type of media has different strengths, for example, TV, radio, newspapers and Traditional In-Store Media, can create wide awareness throughout the country whereas Online Media can deliver targeted personalized ads. In-Store media’s role of a touch point that helps shoppers understand and recognize the brand inside grocery retail, whilst triggering buying decisions is more relevant than ever, as the range of products and brands increase tremendously. Moreover, newly developed interactive digital media allow for Personalized Digital Experiences in the store, where most purchase decisions are still being made.

In-Store Media can create Shopper Engagement effectively. From partner retail data shows that 32 million unique customers visit the stores in Actmedia’s network at least once per month. Research over the years, including recent research in Singapore, concludes that up to 73% customers do not plan for all purchases. ActMedia is able to communicate brand messages to shoppers’ customers on product shelves and create brand switching to the customers by being the last medium customers see before making a purchase decision. Therefore, the likelihood that customers will change their mind about the product brand is even higher.

In-store media is measurable. Actmedia partners with the data suppliers of the leading retailers in its network, to plan optimum store panel and campaign duration. The big data analysis is also used to analyze the effectiveness of advertising media during the Ad campaign. Moreover, Actmedia partners with a range of leading hardware and software houses to develop digital media, that support English and Chinese content for tourists, specific product nutrition values by each product and much more. All interactions are processed and provided as a performance report, that helps plan for more effective future Ad campaign.

Expand the network by 870 locations. Dirk-Jan Herman Arts, Chief Executive Officer, OMG Holdings (Thailand), Asia’s leading retail and marketing solutions provider whose subsidiaries include; ActMedia Thailand, Demo Power Thailand said, “ActMedia is the leading advertising channel for in-store media covering leading hypermarkets, supermarkets, and mini-markets stores nationwide.

This year we added two major chains, namely Mini Big C and CJ, which give brands the opportunity to advertise nationwide in more than 1,400+ locations: 900+ Big C, 165+ Tops Supermarket, 300+ CJ Supermarket, 30+ Villa Market and 50+ local modern trade stores. Fast Moving Consumer Goods brands, are still mainly bought online, some very frequent, even daily, like drinks and fruits. Others, are bought once per month, quarter or year, so it makes a lot of sense to stand out when that decision is being made at the point of sale. ActMedia pride ourselves on being the first to introduce Media and the use of “Sensory Based Productions”, which communicate brand attributes and connect on an emotional level with the use of sound, sense, sight and touch. Our medias have proven time and again to be extremely effective in communicating product attributes, as well as product & brand benefits. For next year, ActMedia we foresee another year of growth, with more bookings for new products & brands that play into changing consumer trends, as well as integration of the digital technology our teams have been developing”, said Dirk-Jan at the end.