วันศุกร์, กันยายน 29, 2023
หน้าแรกNews𝐔𝐒𝐓𝐀𝐑 𝐙𝐈𝐆𝐍𝐀𝐓𝐔𝐑𝐄 𝐗 𝐆𝐑𝐄𝐀𝐓 𝐆𝐔𝐘𝐒 𝐗 𝐄𝐕𝐄𝐀𝐍𝐃𝐁𝐎𝐘 โอกาสที่จะได้ใกล้ชิดกับศิลปินในดวงใจของคุณมาถึงแล้ว 𝐔𝐒𝐓𝐀𝐑 ขอพาหนุ่มๆ วง 𝐆𝐑𝐄𝐀𝐓...

𝐔𝐒𝐓𝐀𝐑 𝐙𝐈𝐆𝐍𝐀𝐓𝐔𝐑𝐄 𝐗 𝐆𝐑𝐄𝐀𝐓 𝐆𝐔𝐘𝐒 𝐗 𝐄𝐕𝐄𝐀𝐍𝐃𝐁𝐎𝐘 โอกาสที่จะได้ใกล้ชิดกับศิลปินในดวงใจของคุณมาถึงแล้ว 𝐔𝐒𝐓𝐀𝐑 ขอพาหนุ่มๆ วง 𝐆𝐑𝐄𝐀𝐓 𝐆𝐔𝐘𝐒 บินลัดฟ้าส่งตรงจากเกาหลีมาหาถึงที่ กับกิจกรรม 𝐓𝐨𝐩 𝐒𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫

เพื่อเฟ้นหาผู้โชคดี 𝟓𝟎 ท่านแรก ที่จะมาร่วมชม 𝐌𝐢𝐧𝐢 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐫𝐭 อย่างใกล้ชิด ณ ลานกิจกรรมหน้า 𝐄𝐕𝐄𝐀𝐍𝐃𝐁𝐎𝐘 สาขาสยามสแควร์วัน พร้อมรับสิทธิพิเศษและของรางวัลสุด 𝐄𝐱𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐯𝐞 อีกมากมายภายในงาน  วันที่ 𝟏 ก.ค. 𝟐𝟓𝟔𝟔
โดยมีรายละเอียดและกติกาดังต่อไปนี้
• 𝐓𝐨𝐩 𝐒𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫 สำหรับผู้โชคดีที่ซื้อสินค้า 𝐔𝐒𝐓𝐀𝐑 𝟓𝟎 ท่านแรกที่มียอดซื้อสะสมสูงสุด และลงทะเบียนครบถ้วน
• 𝟏. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องซื้อสินค้า 𝐔𝐒𝐓𝐀𝐑 ที่ 𝐄𝐕𝐄𝐀𝐍𝐃𝐁𝐎𝐘 เท่านั้น (ทุกช่องทาง เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ และ ช่องทาง𝐨𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞)
• 𝟐. เมื่อซื้อสินค้าภายใต้แบรนด์ 𝐔𝐒𝐓𝐀𝐑 อาทิเช่น 𝐙𝐢𝐠𝐧𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐌𝐚𝐱𝐱 𝐂𝐨𝐯𝐞𝐫, 𝐒𝐨𝐥𝐚𝐫 𝐒𝐡𝐢𝐞𝐥𝐝 และอื่นๆ ที่ 𝐄𝐕𝐄𝐀𝐍𝐃𝐁𝐎𝐘 โดยสะสมยอดซื้อสินค้า ตั้งแต่วันที่ 𝟏 มิถุนายน 𝟐𝟓𝟔𝟔 จนถึง 𝟐𝟎 มิถุนายน 𝟐𝟓𝟔𝟔 สิ้นสุดเวลา 𝟐𝟑.𝟓𝟗 น.
• 𝟑. ทุกการสั่งซื้อในกิจกรรมนี้ ลูกค้าต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวให้สมบูรณ์และครบถ้วน
โดยจะต้องนำใบเสร็จมาลงทะเบียนรับสิทธิ์สะสมยอดผ่าน 𝐆𝐎𝐎𝐆𝐋𝐄 𝐅𝐎𝐑𝐌 >>  https://forms.gle/p54WFJTbDC5UBfoBA พร้อมแนบรูปภาพใบเสร็จการซื้อสินค้าจากร้าน #𝐄𝐕𝐄𝐀𝐍𝐃𝐁𝐎𝐘 ที่สาขา หรือใบเสร็จฉบับจริงจากการซื้อออนไลน์ ซึ่งแนบมาภายในกล่องพัสดุเท่านั้น เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการสะสมยอดซื้อสินค้า 𝐔𝐒𝐓𝐀𝐑
>> (สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 𝟏 มิถุนายน 𝟐𝟓𝟔𝟔 จนถึงวันที่ 𝟐𝟐 มิถุนายน 𝟐𝟓𝟔𝟔 สิ้นสุดเวลา 𝟐𝟑.𝟓𝟗 น.)
• 𝟒. ระบุยอดการสั่งซื้อสินค้าราคาสุทธิ หลังหักส่วนลดแล้วเท่านั้น
โดย 𝐓𝐨𝐩 𝐒𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫 ที่มียอดซื้อสินค้า 𝐔𝐒𝐓𝐀𝐑 จาก 𝐄𝐕𝐄𝐀𝐍𝐃𝐁𝐎𝐘 สะสมสูงสุด จำนวน 𝟓𝟎 ท่านแรก
จะได้รับสิทธิพิเศษ ดังต่อไปนี้
𝐓𝐨𝐩 𝐒𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫𝐬 สูงสุดลำดับที่ 𝟏 – 𝟖  รับ 𝐆𝐢𝐟𝐭 𝐒𝐞𝐭 𝐔𝐒𝐓𝐀𝐑, รับสิทธิ์ 𝐇𝐢 𝐓𝐨𝐮𝐜𝐡 (**สามารถบันทึกภาพและวีดีโอได้) , รับ 𝐏𝐨𝐬𝐭𝐞𝐫 พร้อมลายเซ็น, รับผ้าห่มลาย 𝐆𝐑𝐄𝐀𝐓 𝐆𝐔𝐘𝐒 พร้อมลายเซ็น, รับ 𝐒𝐭𝐚𝐧𝐝𝐞𝐞 𝐌𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 พร้อมลายเซ็น และรับสิทธิพิเศษถ่ายรูป 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 𝐒𝐡𝐨𝐭 (𝐏𝐨𝐥𝐚𝐫𝐨𝐢𝐝) กับหนุ่มๆบนเวที
 𝐓𝐨𝐩 𝐒𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫𝐬 สูงสุดลำดับที่ 𝟗 – 𝟏𝟖  รับ 𝐆𝐢𝐟𝐭 𝐒𝐞𝐭 𝐔𝐒𝐓𝐀𝐑, รับสิทธิ์ 𝐇𝐢 𝐓𝐨𝐮𝐜𝐡 (**สามารถบันทึกภาพและวีดีโอได้), รับ 𝐏𝐨𝐬𝐭𝐞𝐫 พร้อมลายเซ็น และรับเสื้อยืดลาย 𝐆𝐑𝐄𝐀𝐓 𝐆𝐔𝐘𝐒 พร้อมลายเซ็นกับหนุ่มๆ บนเวที
 𝐓𝐨𝐩 𝐒𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫𝐬 สูงสุดลำดับที่ 𝟏𝟗 – 𝟓𝟎  รับ 𝐆𝐢𝐟𝐭 𝐒𝐞𝐭 𝐔𝐒𝐓𝐀𝐑 และกระเป๋าผ้าลาย 𝐆𝐑𝐄𝐀𝐓 𝐆𝐔𝐘𝐒 พร้อมลายเซ็นกับหนุ่มๆ บนเวที
• 𝟓. ขอสงวนสิทธิ์ 𝟏รางวัล / 𝟏 สิทธิ์สำหรับผู้โชคดีเท่านั้น
• 𝟔. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ทำตามกติกาที่กำหนดครบถ้วนเท่านั้น
 ประกาศรายชื่อ 𝐓𝐨𝐩 𝐬𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫 จำนวน 𝟓𝟎 ท่าน ผ่านทางหน้าเพจ 𝐔𝐒𝐓𝐀𝐑 𝐂𝐨𝐬𝐦𝐞𝐭𝐢𝐜𝐬 ในวันที่ 𝟐𝟕 มิถุนายน 𝟐𝟓𝟔𝟔 เวลาประมาณ 𝟏𝟖.𝟎𝟎
ยืนยันรับสิทธิ์ร่วมงานหลังประกาศผลแล้ว ได้จนถึงวันที่ 𝟐𝟗 มิถุนายน 𝟐𝟓𝟔𝟔  เวลา 𝟏𝟐.𝟎𝟎 น. เท่านั้น ที่ 𝐈𝐧𝐛𝐨𝐱 𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐅𝐚𝐧𝐩𝐚𝐠𝐞: 𝐔𝐒𝐓𝐀𝐑 𝐂𝐨𝐬𝐦𝐞𝐭𝐢𝐜𝐬
อ่านรายละเอียดและเงื่อนไขกติกาทั้งหมดเพิ่มเติมได้ที่ >> >>  https://forms.gle/p54WFJTbDC5UBfoBA
#USTAR #Zignature #ยูสตาร์ #แป้งฟิลเตอร์ #ปกปิดเนียนเต็มแม็กซ์ #Greatguys #Grace #멋진녀석들 #UstarXGreatguysXEveandboy
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments