โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์ม่า (ประเทศไทย) ร่วมลงนามข้อตกลงและสนับสนุน “โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผ่านวิกฤตโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย”

0
201

Novo Nordisk  (โนโว นอร์ดิสค์) บริษัทด้านการดูแลสุขภาพชั้นนำระดับโลก ด้วยพันธกิจในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงเพื่อเอาชนะโรคเบาหวานและโรคเรื้อรังที่ร้ายแรงอื่น ๆ เช่นโรคอ้วนและโรคเลือดที่หายาก ไม่เพียงแต่เวชภัณฑ์คุณภาพและมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย Novo Nordisk ยังมี “มูลนิธิ Novo Nordisk Haemophilia” ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ก่อตั้งขึ้นพื่อช่วยสร้างการเข้าถึงการวินิจฉัยและการดูแลที่เพียงพอสำหรับผู้ป่วยทุกคนที่เป็นโรคฮีโมฟีเลีย โดยมูลนิธิได้สนับสนุนโครงการริเริ่มหลายโครงการในประเทศไทย

ท่ามกลางสถานกาณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา Novo Nordisk มุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ที่เป็นโรคฮีโมฟีเลียซึ่งจะต้องเผชิญกับความยากลำบากในช่วงเวลานี้  ด้วยการช่วยส่งเสริมแนวทางปฏิบัติในการสร้างระยะห่างทางสังคมและลดจำนวนการเยี่ยมผู้ป่วยฮีโมฟีเลียไปยังโรงพยาบาล  ด้วยการช่วยส่งเสริมแนวทางปฏิบัติในการลดระยะห่างทางสังคม และลดจำนวนการเยี่ยมผู้ป่วยฮีโมฟีเลียไปยังโรงพยาบาล

b0Z9cQ.jpg b0Z30V.jpg b0ZT2S.jpg b0Ztyn.jpg b0Z1Tg.jpg

โนโว นอร์ดิสค์  โดยความร่วมมือของมูลนิธิฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทยและชมรมผู้ป่วยฮีโมฟีเลียไทย ได้เดินหน้าให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียทั่วประเทศไทย ในเรื่องการฝึกอบรมการรักษาที่บ้าน การให้ผู้ป่วยรักษาอาการเลือดออกเฉียบพลันที่บ้านนั้นจะช่วยจำกัดการสัมผัสของผู้ป่วยฮีโมฟีเลียต่อผู้ป่วย โควิด-19 ตลอดจนความเจ็บป่วยอื่น ๆ และเพิ่มพื้นที่ว่างในโรงพยาบาลและคลินิกเพื่อให้แพทย์สามารถมุ่งเน้นไปที่การรักษาผู้ป่วยรายอื่นที่ต้องการเวลาและทรัพยากรอันมีค่า จากโครงการนี้ ฯ ผู้ที่เป็นโรคฮีโมฟีเลียในประเทศไทยจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แม้ว่าจะเกิดโรคระบาดที่ไม่คาดคิดในอนาคตก็ตาม

โดย  มร.จอห์น ดอว์เบอร์  รองประธานและผู้จัดการทั่วไป บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์ม่า (ประเทศไทย) จำกัด (Vice president and General manager) ได้ร่วมลงนามข้อตกลงและสนับสนุน “โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผ่านวิกฤตโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย” ผนึกกำลังกับบุคลากรและคณาจารย์ทางการแพทย์ “ทันตแพทย์มณฑล สุวรรณนุรักษ์” ประธานชมรมผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย “ศ.เกียรติคุณ แพทย์หญิง ทิพย์ ศรีไพศาล” ประธานมูลนิธิผู้ป่วยโรคีออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย และผู้แทนชมรมผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย  งานแถลงข่าวจัดขึ้น ณ ชั้น 10 อาคารพัชรกิติยาภาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

ทิ้งคำตอบไว้