คุณพีช สุพิชญา – เอ ไชยา – ดร.ดนัย -ดร.ศุภชัย มอบข้าวสาร 1,000 กิโล ให้แก่โรงทานวัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

0
1047

ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือคนไทยในยุคโควิด19 อย่างต่อเนื่อง สำหรับคนสวยใจบุญ คุณสุพิชญา ไพฑูลย์ ประธานเครือข่ายส่งเสริมพระพุทธศาสนาประจำภาคเหนือตอนล่าง ,ดร.ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์ ประธานกรรมการสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย, ว่าที่รต.ธนัท ชัชวาลย์ เลขาธิการสภาศิลปินฯ ,ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี และไชยา มิตรไชย ศิลปินจิตอาสา

ร่วมกัน มอบข้าวสาร จำนวน 1,000 กิโล ให้แก่โรงทาน ณ วัดท่าซุง จ.อุทัย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์โรคระบาดโควิด19 ตามพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมี พระครูปลัดสมนึก สุธัมมถิรสัมโธ เจ้าอาวาสวัดท่าซุง ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้คุณสุพิชญา ไพฑูลย์ ประธานกรรมการเครือข่ายส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งภาคเหนือ ตอนล่าง ยังได้รับเกียรติบัตรสนับสนุนกิจกรรมยกย่องคนดีจากกรมการศาสนาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายณรงค์ รักน้อย เป็นตัวแทนมอบ

ทิ้งคำตอบไว้