โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา ฟื้นฟู สุขภาพผู้สูงวัยระยะยาว โดยเฉพาะโรคความจำเสื่อม (Alzheimer’s) และโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

0
3254

นพ.บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG จัดงานเปิดตัวโรงพยาบาลธนบุรีบูรณา โรงพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัยระยะยาว (Trusted Long-Term Care Hospital) โดยเฉพาะที่ป่วยโรคความจำเสื่อม (Alzheimer’s) และโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ให้ผู้สูงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน โดยการดูแลรักษาแบบองค์รวม (Holistic care) ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ให้การบริการอย่างครบวงจรทั้งการฟื้นฟู รักษา ป้องกัน และส่งเสริม รวมไปถึงการจัดทำแผนในการดูแลสุขภาพให้เหมาะเฉพาะรายบุคคล (Individualized) โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล และทีมสหวิชาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ ร่วมสัมผัสกับโรงพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัยระยะยาวให้มีสุขภาพดีได้มากที่สุด พร้อมกันที่โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา ในโครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.

ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกได้เข้าสู่สังคมผู้สูงวัย (Aging Society) โดยใน 10 กว่าปีข้างหน้าคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มตัว (Super-Aged Society) โดยมีสัดส่วนประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป เป็นจำนวนเกินกว่า 20% และโรคอันดับต้นๆซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้สูงวัยเกิดอุบัติเหตุ และก่อให้เกิดการเสียชีวิต ก็คือ โรคความจำเสื่อม (Alzheimer’s) และโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ซึ่งมีผลกระทบทำให้ผู้สูงวัยและผู้ดูแลไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติและมีความสุขได้เหมือนเดิม เช่น เกิดอาการแขนขาหมดแรงทำให้เคลื่อนที่ลำบาก พูดไม่ชัด กลืนอาหารลำบาก ใบหน้าเบี้ยว มีแผลกดทับ ระบบทางเดินอาหาร แม้กระทั่งโรคจิตเวช เป็นต้น ปัญหาต่างๆเหล่านี้มีความจำเป็นที่ต้องได้รับการดูแลรักษาเฉพาะทางจากผู้เชี่ยวชาญ เช่น นักกายภาพบำบัด Medical Sport Science การฝังเข็มแบบแผนแพทย์ทางเลือก โปรแกรมโภชนบำบัด โปรแกรมฟื้นฟูบำบัดด้วยการทำกิจกรรมและใช้เทคโนโลยีทันสมัยมาช่วย ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งอำนวยความสะดวกในและนอกโรงพยาบาล เพื่อช่วยให้การรักษาฟื้นฟูเกิดผลลัพธ์ในเชิงบวกและกลับมามีคุณภาพชีวิตทีดีในมิติใหม่ (Transforming Your Healthcare)

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG ได้มองเห็นปัญหาสำคัญนี้ จึงเป็นที่มาของ โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา โรงพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัยระยะยาว ด้วยการสร้างความสมดุลชีวิตในทุกมิติของผู้สูงวัยและครอบครัว โดยเน้นการฟื้นฟู ดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคความจำเสื่อม (Alzheimer’s) และโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ภายใต้มาตรฐาน ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป หรือ THG จึงสามารถมั่นใจได้ว่าผู้ป่วยจะได้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไปจนถึงสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนปกติเท่าที่จะเป็นไปได้

วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลธนบุรีบูรณาคือ ความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้านการฟื้นฟู ดูแลรักษาผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีและอายุยืนยาว (Trusted Long-Term Care Hospital) โดยใช้นวัตกรรมและการดูแลรักษาแบบองค์รวม ด้วยบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการบริการ เพื่อความสุขของผู้ใช้บริการ และตั้งใจเดินหน้าพัฒนาคุณภาพการบริการเพื่อสุขภาพผู้สูงวัยให้มีความสุขอย่างยั่งยืนตลอดไป ซึ่งแนวคิดในการฟื้นฟู ดูแลรักษาแบบระยะยาวที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจ (Trusted Long-Term Care Hospital) ของโรงพยาบาลธนบุรีบูรณา โดดเด่นด้วยการบริการที่ถูกออกแบบให้เข้าถึงความต้องการเฉพาะรายบุคคล (Individualized) พร้อมสร้างความสมดุลในทุกด้านให้ผู้สูงวัย ด้วยการจัดการแบบบูรณาการ บริการผู้ป่วยใน (IPD) บริการผู้ป่วยนอก (OPD) บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินสำหรับลูกบ้านในโครงการ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งการดูแล กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด สภาพแวดล้อม รวมไปถึงการเพิ่มพลังด้านจิตใจ โดยเน้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “Wellness on Healthiness” การป้องกันและการเสริมสร้างสุขภาพ และ “Wellness on Illness” การดูแลรักษาพยาบาลให้อยู่ได้กับความเจ็บป่วยที่ควบคุมได้ เพื่อเป้าหมายในการที่ให้ผู้สูงวัยอยู่ได้อย่างสมดุล (Life Balance) ไปจนถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเท่าที่เป็นไปได้

ย้อนความสุขแบบยั่งยืนให้ผู้ป่วยสูงวัยโรคสมองเสื่อม (Alzheimer’s) และโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ให้มีสุขภาพที่ดีไปพร้อมกัน ที่โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา

ทิ้งคำตอบไว้