คุณ เมือน โซนี่ CEO BRAND ML จากกัมพูชา เข้ารับรางวัล THE BEST CEO 2019

0
335

กรุงเทพฯ – เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ทาง สหชมรมร่วมพัฒนาไทย (เครือข่ายองค์กรภาคีสื่อและประชาชน) หรือ สพท. ได้จัดงานมอบรางวัล THE BEST CEO 2019 เพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับนักธุรกิจ นักบริหาร และเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่สามารถบริหารงาน สร้างธุรกิจของตนเองจนประสบความสำเร็จแบบอย่างยืน และยังเป็นแบบอย่างที่ดีในอนาคต ให้กับคนรุ่นต่อไป ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี – รังสิต

ซึ่งหนึ่งในนักธุรกิจ นักบริหาร และเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ ที่สามารถผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เข้ารับรางวัลดังกล่าว คือนักธุรกิจ คือ คุณ เมือน โซนี่ CEO MEAS MEALEA CO.,LTD (บริษัท มาส มาลา)ผู้ผลิตและจำหน่าย BRAND ML (แบรนด์ เอ็มแอล) จากกัมพูชา

ทิ้งคำตอบไว้